понеделник, 26 август 2013 г.

Защо искаме регресия, какъв е смисълаЗащо?

Това е първият въпрос,  който може би си задава човек осмисляйки защо друг човек би решил да премине подобен род  преживяване. А когато вие сте този, който има желанието и иска да го извърши въпросът защо застава с още по голяма сила...

Мотивацията на човек и причините винаги се определят от това на какво ниво е достигнал в собствените си търсения на душата и нивото на развитие.

Колкото и книги да четем, реално ние сме това, което сме преживели, което имаме като опитност, емоции, чувства, докосване до другите и до духовния свят.  


петък, 16 август 2013 г.

За случайните и неслучайни срещи

За случайните и неслучайни срещи

Това е едно мое наблюдение, което осъзнавайки ме прави много щастлива
През последните години се убедих, че няма нищо случайно в живота ни.
Едно решение ни отвежда друго, а то до второ и така се нареждат низ от събития с определена крайна цел.

През 2010 година една такава поредица от уж на пръв поглед случайни събития ме запозна с информация за хипнотичната регресия като метод. Без някога аз да съм търсила точно това знание, информацията сама ме намери в най-подходящия момент... период на лична криза и големи промени, откъсване от всичко познато, като страна, приятели, език, познато обкръжение...