вторник, 5 октомври 2021 г.

Проект Майки на трудни деца - набира желаещи за регресия

Паралелно с нормалното провеждане на регресии стартира Проект Майки на Трудни Деца - едно предложение продиктувано на първо място от факт, че самата аз съм родител на дете с черти от аутистичния спектър и ставам свидетел на какво изпитание са подложени семействата участници в такива инкарнации. Имам силен личен интерес самата аз да се уча от различни случаи и духовните обяснения, които могат да дойдат за всеки от тях.

Ако желаете да намерите отговори за своя личен живот и да изследвате връзката с вашите деца, и ако условията на новия проект ви допадат - заповядайте на регресия при мен.
Молбата ми е да обмислите възможността да споделяне на вашата регресия онлайн анонимно за да бъде полезна на други родители, които нямат куража или възможността да се възползват. 
Разбира се това не е приложимо във всички случаи, така че ще правим изключения.