сряда, 23 април 2014 г.

Прераждане - Множественост на Съществуванията - по Алан Кардек "Книга на Духовете"

Когато усетиш в сърцето си, че някои говори истинно и на езика на душата ти, потърси кой е, какво е вършил и от КОГО се е учил!

Ето един Учител, който е бил вдъхновение за високоуважавания по цял свят бразилски медиум и спиритист Шико Шавиер.

Една извадка от спиритическите сесии с въпроси и отговори на френския философ и учител, основоположник на спиритическата доктрина, Алан Кардек (1804 - 1869)Книга на Духовете

Алан Кардек


Глава четвърта

Множественост на съществуванията


ЗА ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЕТО

162. По какъв начин душата, която не е постигнала съвършенство за времето на телесния живот, може да завърши своето пречистване?
- Като се подложи на изпитание чрез ново съществуване.

По какъв начин душата постига това ново съществуване. Чрез своето преобразуване като дух ли?
- Душата, пречиствайки се, без съмнение се преобразува, но за това е нужно изпитанието на телесния живот.

Значи душата прекарва в тялото не един живот, а няколко?
- Да всички ние имаме няколко живота. Който казва противното иска да ви държи в неведение, в каквото е самият той; това е само негово желание.

163. Каква е целта на превъплъщението?
- Изкупление, постепенно подобряване на човечеството; без това, за каква справедливост може да става дума?

164. Има ли краен брой животи, които духът прекарва в тяло, или неговото превъплъщение е вечно?
- Във всеки нов свой живот духът прави още една крачка по пътя на прогреса; когато се освободи от всички свои нечистотии, той вече няма нужда от изпитанията на телесния живот.

165. За всички духове еднакъв ли е броят на въплъщенията?
- Не, този който напредва по-бързо, се освобождава от много изпитания. Но във всички случаи веригата на тези въплъщения винаги е много дълга, защото прогресът е почти безкраен

166. Какъв става духът след своето последно въплъщение?
- Блажен дух: той е чист, истински дух.

СПРАВЕДЛИВОСТ НА ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЕТО

167. Върху какво почива правилото на превъплъщението?
- Върху Божествената справедливост и откровение, защото ние постоянно ви повтаряме: добрия баща винаги оставя на децата си вратата към разкаянието отворена. Разумът не ти ли казва, че би било несправедливо да се лишат от вечно блаженство онези, които не са могли да станат по-добри? Нима всички хора не са деца Божии? Единствено сред егоистите-хора може да се види несправедливост, люта омраза и жестоки наказания.

ВЪПЛЪЩЕНИЕ В РАЗЛИЧНИ СВЕТОВЕ

168. Всички ли наши телесни съществувания преминават на Земята?
- Не всички; някои вие прекарвате в други светове. Този живот, който прекарвате тук, не е нито първият, нито последният; той е най-материален и най-отдалечен от съвършенството.

169. Преминава ли душата при всяко ново съществуване от един свят в друг, или може да прекара няколко съществувания на една и съща планета?
- Тя може няколко пъти да се ражда на една и съща планета, ако не е достатъчно напреднала, за да премине в йерархически по-висок свят.

Значи ние можем по няколко пъти да се появяваме на Земята?
- Напълно.

Можем ли да се върнем тук, след като сме живели в други светове?
- Разбира се, могли сте да живеете някъде другаде и сега да се върнете на Земята.

170. Това необходимост ли е – да се родим отново на Земята?
- Не, но ако не напредвате, може да попаднете в някой друг свят, който не е по-добър и даже може да се окаже по-лош от този.

171. Има ли някакво предимство в това да се родиш отново на Земята?
- В това няма никакво особено предимство, ОСВЕН АКО това завръщане няма за цел някаква особена задача; тогава има напредък, както впрочем и на всяко друго място.

Не би ли имало повече щастие в това да си останеш просто дух?
- Не, не! Това би означавало ЗАСТОЙ, а е необходимо желание за приближаване към Бога.

172. След като духовете са се въплътявали в други светове, могат ли да се въплътят в този, без никога преди да са се появявали в него?
- Да, както и вие – в другите. ВСИЧКИ СВЕТОВЕ СА СЪПРИЧАСТНИ: това, което не се изпълнява в един, ще се изпълни в друг.

Значи има хора, които са за първи път на Земята?
- И те са много, и тяхното ниво е различно.

Може ли по някакъв признак да се определи, че един дух за първи път преживява своето първо появяване на Земята?
- В това не би имало никакъв смисъл.

173. За да постигне съвършенство и висше щастие, което е крайна цел на всички хора, трябва ли духът да премине през цялата верига от светове, които съществуват във Вселената?
- Не, защото има много светове, които се намират на същото стъпало на развитие и в тези светове духът не би се научил на нищо ново.

Но как тогава да обясним множествеността на неговите съществувания на една и съща планета?
- Той всеки път може да се намира в твърде различни положения, а това също открива пред него възможности да натрупа опит.

174. МОГАТ ЛИ ДУХОВЕТЕ ДА СЕ РОДЯТ ТЕЛЕСНО В СВЯТ, ОТНОСИТЕЛНО ПО-МАЛКО РАЗВИТ ОТ ОНЗИ, В КОЙТО ТЕ СА ЖИВЕЛИ ПРЕДИ?
- Да, когато там имат за задача да помогнат на прогреса, и тогава те с радост приемат несгодите на това съществуване, защото те са за тях средство за напредване.

Не може ли същото да стане и при изкуплението, та нали Бог може да изпрати метежните духове в нисшите светове?
- Духовете могат да спрат в своето развитие, но те не вървят назад, и наказанието за тях се състои в това, че не напредват, а възобновяват лошо употребените животи в онази среда, която отговаря на тяхната природа.

Какви са тези, които трябва да възобновят своето съществуване?
- Това са тези, които не са се справили със своето предназначение или не са издържали на изпитанията.

175. Всички ли същества, обитаващи даден свят, постигат еднаква степен на съвършенство?
- Не; то е като на Земята: сред тях има повече или по-малко напреднали.

176. Запазва ли духът, преминавайки от този свят в друг, ума, който е имал тук?
- Разбира се, той не губи ума си, но може да няма същите средства, за да го прояви; това зависи от степента на превъзходството му и от състоянието на тялото, което ще си вземе.

177. Приличат ли телата на съществата, живеещи в други светове, на нашите?
- Те, разбира се, имат тела, защото е необходимо духът да бъде облечен в материя, иначе той няма да може да въздейства върху материята; но тази обвивка е материална в по-голяма или по-малка степен, в зависимост от степента на чистота, която духовете постигат; и това е нещото, което различава световете, в които ни предстои да живеем, защото много жилища има нашият Баща и различно е тяхното ниво. Само че някои знаят това и го осъзнават още на Земята, докато други никак не приличат на тях.

178. Можем ли да знаем точно какво е физическото и нравственото състояние на различните светове?
- Ние, духовете, можем да ви отговорим само в съответствие с онова ниво, на което се намирате вие; с други думи, ние не трябва да разкриваме тези неща на всички, защото не всички могат да ги разберат и такова знание би ги смутило, би ги объркало.

179. Духът, преминавайки от един свят в друг, навсякъде ли изживява отново времето на детството?
- Детството е необходим период навсякъде, но не навсякъде то е така глупаво, както при вас.

180. Има ли духът възможност да избира в кой свят да живее?
- Невинаги; но винаги може да помоли за това и може да го постигне, ако го е заслужил; защото световете са достъпни за духовете само в съответствие със степента на тяхното собствено развитие.

Ако духът не моли за нищо кое определя в кой свят да бъде въплътен?
- Степента на неговото развитие.

181. Остава ли нивото на физическо и нравствено състояние на живите същества постоянно за всяка планета?
- Не, световете също са подчинени на закона за прогреса, всички които са били в нисше състояние, са започнали от същото ниво, от което и вие. И Земята ще претърпи подобни преобразования и ще стане земен рай, когато хората станат добри.

182. Има ли такива светове, в които духът, престанал да живее в материално тяло, има за обвивка само периспирит?

(Периспирит – флуидна, ефирна, лека обвивка, която е свързващо звено и посредник между тялото и духа.)

- Да; и тази обвивка става толкова ефирна, че за вас все едно, че я няма; това именно е състоянието на чистите духове.

От това, изглежда следва, че няма рязка граница между състоянието на последните въплъщения и състоянието на чистия дух?
- Такава разлика няма. Избледнявайки малко по малко, разликата става незабележима, както нощта се разтваря постепенно в зората на деня.

183. Субстанцията периспирит във всички светове ли е еднаква?
- Не, тя може да бъде ефирна в по-голяма или по-малка степен. Преминавайки от един свят в друг, духът се облича в материя, присъща на всеки от тях; това е толкова кратко, колкото блясъкът на мълнията.

184. Чистите духове някакви светове ли обитават или живеят в космическото пространство, без да са свързани с един свят повече, отколкото с друг?
- Чистите духове живеят в светове, но те не са така заточени на своите планети, както хората на Земята. Те повече от всички други могат да бъдат навсякъде.

Според духовете, сред планетите от нашата Слънчева система Земята е от онези, чиито обитатели най-малко са напреднали физически и морално. Марс й отстъпва значително, а Юпитер я превъзхожда многократно във всяко едно отношение. Слънцето пак е свят, който изобщо не е населен с телесни същества, но е място за срещи на висшите духове, които от там изпращат мисълта си в други светове, управлявани от тях чрез по-малко издигнати духове, които получават тази мисъл благодарение на вселенския флуид.
Размерите и разстоянието от Слънцето нямат никаква връзка със степента на развитие на планетите, защото Венера е по-развита от Земята, а Сатурн – по-малко от Юпитер.


Продължителността на живота също се различава от земните представи и възрастта не може да бъде съпоставена със земната. Един умрял преди няколко години човек, когато бе извикан, каза че вече 6 месеца е въплътен в свят, чието название на нас не ни е известно. Когато го попитаха каква възраст е достигнал там, той отговори: „Не мога да съпоставя, защото ние броим съвсем различно от вас; начинът на живот тук е различен от вашия; тук се развиват много по-бързо. Макар че са изминали само шест месеца, откакто съм тук, мога да ви кажа, че умственото ми развитие отговаря на това, което на Земята бих имал на тридесет години.“

За мен "Книга на духовете" от Алан Кардек е едно от най-великите откровения на времето. 

- Елена Блаватска 
Книги на Алан Кардек на български може да свалите от тук http://www.spiralata.net/s.php?SearchType=1&find=%EA%E0%F0%E4%E5%EA


вторник, 15 април 2014 г.

Запис Регресия - Историята на една Индианска Жрица и Живот в Атлантида

Историята на една индианска жрица - 1 - регресия и минали животи


https://www.youtube.com/watch?v=IfmLchZ6I-4

Или какво е да имаш директна връзка с Предците

Живот като Жрица и Лечителка
Произход на индианците - историята за Звездните Хора
Какъв е Домът им
Пътуване на душите по време на сън
Лечение у Дома

Текста на първа част
http://dolorescannonbg.blogspot.com/2013/07/1.html

Историята на една индианска жрица 2 - регресия и минали животи https://www.youtube.com/watch?v=jqYpLtWuhR0

Продължение на регресията и живота на индианската жрица
Опустошението на селото - защо не е била предупредена от Предците за това "нещастие"
Гнева - разрушител на Връзката
Разговор с душата след смъртта
Какъв е смисъла на всичко видяно за настоящия живот на жената
- в отношенията с близките, децата, родителите и съпруга й
Как и защо се губи способността за директна връзка с предците
Дистанцирани отношения в семейството - защо и какви изпитания предоставят
Съня с Исус след опитите за самоубийство
Живота на вещицата - как прекрачването на някои граници води до загуба на силите

Текста на втора част
http://dolorescannonbg.blogspot.com/2013/07/1.html


Живот в Атлантида - продължение на регресията на Индианската жрица 3 https://www.youtube.com/watch?v=FBxagoCFXGE&index=4&list=PLnTgcZReG7_qophLx-ZlH7eTShufVPgio

Регресията продължава с образа на мъж живял по времето на Атлантида и принадлежащ към висша каста на обществото. Надарен със способности и умело използващ Силите, управник, който показва жестокост към подчинените си

Как един привидно негативен живот, е смислен и необходим за урок на всички участници в него

Енергията й действието й като бумеранг
Погрешното самоопределяне със Силите
Енергийните кълба и кристалите
Как гнева може да доведе до най-голямото опустошение

Защо беше нужна тази опитност
Достигането на крайности

Целия текст на 3 и 4та част http://dolorescannonbg.blogspot.com/2015/02/blog-post.html


Живот в Атлантида - финал на регресията на Индианската Жрица


Целия текст на 3 и 4та част http://dolorescannonbg.blogspot.com/2015/02/blog-post.html
https://www.youtube.com/watch?v=0qyaCsOYqgg&feature=youtu.be

Финал на Регресията и разговори в духовния свят:

Самозабравянето
Егото и използване енергията на Сърцето
Крайно негативната опитност от миналото - научен урок и за настоящия свят и човечество
Лечение на Душата

Среща и въпроси към Духовния Водач:
Задачи в настоящия живот
Самоопознаване чрез преживявания в материалния свят и изживяване на откъснатост от Бога = двата неуспешни опита за самоубийство

Да бъдеш различен
Опознаване чрез контраст
Пренасяне на гнева от миналото
Как да живееш без да нараняваш себе си и другите с Гняв
Обгръщане вместо Борба
Цел на комуникацията с Арктур в сънища и ежедневие
Всеки да има Връзката си с Дома и любовта постоянно
Ролята на гадатели, астролози, медиуми като посредници
Развиване на личните способности и интуиция

Едно необичайно силно преживяване - чувство на откъснатост от семейство и живота на Земята - сбогуване с една частичка от душата, която се завръща в Цялото
"Не приемайте тялото си като единствен носител на Душата"
Урока за границите - да се научиш да слагаш граници и да не се изгубваш в другия
Да бъдеш "добър" на всяка цена
Връзка на тялото с душата - да следим за реакции и знаци
Децата - отразител на семейните отношения и енергии между родителите
Как да се овладяват нервни пристъпи у дете в резултат на свръхчувствителностРегресия в минали животи
(метод - QHHT на Долорес Кенън)

Водач на регресията
Павлина Николова

събота, 5 април 2014 г.

СЪНИЩАТА - възможно ли е да са духовни преживявания?

Една от любимите ми области на изследване са сънищата.
Много хора не разбират какво означават и какво ни дават нощните преживявания в съня. Много хора подценяват силно всичко това, независимо дали им е дадена способността да си помнят сънищата или не. А за други това е дори леко плашеща тема - поради неспособността да си обяснят защо и как изпитват толкова реално някои преживявания на сън.

Каквото и да си мислите по въпроса - помнете, че съновниците няма да ви помогнат.

Днес ще ви запозная с един лектор, който ще ви разкаже за сънищата според неговия личен опит на медиум и според доктрината на Спиритизма - концепция, с която всички ние индиректно се запознахме във филмите "Наш дом/Astral City"и "Филма за живота  на бразилския медиум Шико Шавиер".

Той е Дивалдо Франко


Роден във Фейра де Сантана, малък град в североизточна Бразилия, в щата Баия , малкият Дивалдо демонстрира способности на ясно-виждане и ясно-чуване, преди да е навършил 5 години. В периода на своето детство, Дивалдо играе с приятелите от други измерения, които никой друг не може да види или чуе.

През 1947 г., заедно с приятеля си Нилсън Перейра, основава "Пътят на изкуплението " Спиритически Център  - Това поставя началото на един труд на любовта в полза на болните и нуждаещите се. Две години по-късно, през 1949 г. Дивалдо вижда чрез ясновидство една много голяма площ с много деца и чува глас, който му заявява, че живота му ще бъде посветен на грижата за деца в нужда. През 1952 г. е създаден "Mansão do Caminho" ( ДОМ на Пътя) с цел да осигури жилища и да се грижи за деца-сираци в Салвадор, Баиа, чрез системата на приемни домове. Всичко това продължава вече повече от 50 години, и все още се развива и расте.

И в своята роля на учител Дивалдо е много отдаден. От 1952г. са осиновени и отгледани над 600 синове и дъщери в системата на приемни домове
"Mansão do Caminho". С течение на времето се създава база от основни, средни, висши и професионални училища, за да се погрижат за нарастващия брой деца. "Mansão do Caminho" се превърна в огромна образователна институция с 22 образователни дейности, които предоставят насоки на повече от 3000 деца и тийнейджъри, всеки ден – и всичко това безплатно. Към тази дата, повече от 30 000 момчета и момичета са получили образование и грижи в множеството училища "Mansão do Caminho"...

Като говорител и лектор, Дивалдо Франко е провел над 10 000 лекции и конференции, в над 300 града по целия свят. Само в 25-те щата на Бразилия г-н Франко е провел лекции в повече от 600 града. Той има лекции и семинари в 53 различни държави:

 21 в Европа , 21 в Северна и Южна Америка (Северна , Южна и Централна ), 5 в Африка и в Азия 6. 
Също така г-н Франко е говорил седем пъти за Организацията на Обединените Нации - 4 пъти в седалището им в Ню Йорк , и три пъти в Австрия, в централата във Виена. Има лекции в над 40 университета по целия свят, винаги поставяйки въпроси от изключителна важност за човешкото същество в своето търсене на просветление. Г-н Франко не е непознат и на медиите -  направил е повече от 215 интервюта в различни телевизионни и радио станции по целия свят, а в Бразилия, родната страна на Дивалдо, е интервюиран повече от 800 пъти .

Като медиум, Дивалдо е съавтор на повече от 200 книги написани чрез психография - процес известен също като автоматично писане. От тях около 100 са преведени на 15 различни езика. Повече от 217 духовни писатели са автори на послания чрез неговия ченълинг. Също така г-н Франко е писал послания на езици, които не познава, като немски, френски, италиански, кастилски, африкански езици  и дори английски език. В действителност, той публикува "Hacia Las Estrellas ", първата книга, която някога е била написана чрез автоматично писане на език, различен от собствения език на медиума. Може би най- впечатляващ факт на постижения на г-н Франко като писател е, че средно от неговите творби са продадени впечатляващите 7 милиона копия, и всички негови  постъпления отиват в помощ за поддържане на  "Mansão do Caminho".

"Mansão do Caminho" - http://www.mansaodocaminho.com.br/ сайт (на английски)

СЪНИЩАТА - възможно ли е да са духовни преживявания?


Първа част
Бразилския медиум Дивалдо франко за СЪНИЩАТА Втора част
Дивалдо Франко за СЪНИЩАТА 2Типове сънища
Пътувания на духа извън тялото
Как ума декодира картините, които вижда духа при нощно пътуване?
Какво са кошмарите?
Всеки Сънува
Спомени от минали животи
Пътуване на духа извън тялото
Ментални блокажи възпрепятстващи спомнянето на сънища
Контактуване с души на починали близки в сънищата
Как да различим "съня" от "пътуването на духа извън тялото"?
Черно-бели и цветни сънища
Програмиране на сънища за премахване на кошмари