вторник, 30 октомври 2018 г.

Още малко време

Какво ли може да се промени, ако човек знае нещо от своето минало? Какво ли може да се промени, ако човек знае повече за онези изпитателни отношения, в които ту потъва, ту изплува, ту е решил, че вече е на здрава основа и се успокоява, само за да падне обратно във водата само секунда по-късно?
Тогава започва голямото търсене на обяснения...