сряда, 23 октомври 2019 г.

Регресия в минали животи, книга - описание на сесия от 21.09.2019

РЕГРЕСИЯ В МИНАЛИ ЖИВОТИ
транскрибирана в книга - от Павлина Николова

21 септември 2019
София, България

Една истинска история, транскрибирана от регресия в минали животи на дух, въплътен на Земята през 1982 г. С описание на живот на космическа станция и първото въплъщение на духа на Земята през 50-те години, с прекрасна беседа и много дълбоки отговори от Духовния Водач на човека.  
Използван метод QHHT, без хипноза. Време на запис 1ч 22 минути. Общо време на сесията с предварителна беседа и инструкции 4,5 часа. 
Водещ – Павлина Николова, терапевт регресия в минали животи.

вторник, 22 октомври 2019 г.

Доколко чрез медитация, регресия или други практики ние можем да избегнем негативни събития

Автор: Павлина Николова, регресия в минали животи


Тази статия цели да обясни простичко някои концепции, които ненужно плашат хората...

Масово сред хората интересуващи се от духовна литература и духовни практики битува погрешното схващане, че щом те са "поели по този път", то автоматично ще бъдат извадени от въздействието на всеобщите Вселенски Закони, т.е. животът им ще бъде лишен от всякакви изпитания и трудности.

петък, 11 октомври 2019 г.

PLR session transcribed - book by Pavlina Nikolova

PAST LIFE REGRESSION THERAPY TRANSCRIBED

Pavlina Nikolova - Sofia, Bulgaria, 21 September 2019 
Real story transcribed of past life regression session of spirit incarnated on Earth in 1982. With description of life on a space station and the first incarnation of the spirit on Earth in the 50ties, and wonderful talk and very profound answers from the Spirit Guide of the person.

 Method used QHHT, no hypnosis. Time of recording 1h 22 minutes. Total time of the session with preliminary talk and instructions 4.5 hours.