понеделник, 24 юли 2023 г.

Неразбраната сензитивност

Седя си пред бялата страница и от вътре иска да излезе. Не знам с кои думи да започна. Стана ми жал като чух разказ на стара моя клиентка как роднини я източват енергийно и я съспипват със съветите си, от които е избягала буквално. Обаче като се позамислих май чувството ми беше познато. 

събота, 15 юли 2023 г.

Продължение на регресията на майката на Криси и още коментари за аутизма

Интересните изследвания на моята клиентка, която срещнахте в предишния запис (1 част Отвъд диагнозата аутизъм - душата на едно дете показва себе си през регресията на своята майка ), продължават този път виждайки един много продължителен и изпълнен със събития живот... 

Често съдим безразборно и ни е много трудно да се поставим на мястото на другия. Този спонтанен автентичен поглед на тази млада майка към собствените кармични дългове може да бъде и за вас полезен и отрезвяващ.

Нека поразмислим заедно. https://youtu.be/SuHPN9ghqZ8

За онези от вас, които се питат как при някои хора се получава по-лесно сякаш и се дава повече в регресиите - голямо значение имат много фактори, но предимно смирението и допускането, което човек позволява, да дойдат самите отговори каквито и нелицеприятни може да бъдат те. Да се отворим за старите съществувания без страх, с пълна вяра, че каквото и да е, Бог е милостив, все пак ни е дал шанс да се прераждаме, и истината само може да ни освободи, не и да ни принизи.сряда, 5 юли 2023 г.

Отвъд диагнозата аутизъм - душата на едно дете показва себе си през регресията на своята майка

Тази сложна плетеница от образи, която ще чуете днес е само един вариант от безброй много вариации на състоянията назовавани аутизъм.  Надявам се да помогне и пречупи стереотипите за това, което се случва в душите на тези деца. Инкарнацията в тяло сега е благословена възможност за тях за лечение на душата с любов и постепенно стъпка по стъпка. И не мога да не спомена факта на силната вяра - не случайно Криси идва в тази фамилия. Майка му е получила благословията да има баба и дядо, които да я закърмят с истинската вяра ва Бога и както виждаме днес в голямото изпитание което преминава да има на какво да се уповава и в какво да черпи сили.

неделя, 2 юли 2023 г.

Причините за проблем в проговарянето при едно дете видени през регресията на неговата майка

Регресията е от края на Април 2023, проведена в София на живо.

Основното притеснение на клиентката беше за здравословното състояние на нейния син, трудността му да проговори както и други физически неща при него, които медицината беше обозначила неубедително с етикета - от спектъра на аутизма. В действителност има много дечица проявяващи симптоми в тази група, но има и много, които попадат там поради липса на друг начин да бъдат разпределени. 

Записа е изрязан от втория показан живот, който касае по-лично майката, като споделяме само този конкретен живот и всички разсъждения и отговори по него и получения коментар от Духовния Водач. 

Зaписа е качен на стария ми Youtube канал, където ще продължа да качвам нови регресии за по-лесно ориентиране от ваша страна в този жанр материали. https://youtu.be/OMJRqLXTx1Q