понеделник, 21 август 2023 г.

Помощ за Духа на любим мъж от минало прераждане

Духовете на нашите починали, особено които ни обичат, остават свързани с нас и когато те имат нужда от помощ и ние сме на по-благоприятен етап и способни - дава ни се да им помогнем.

Тази история се случва след 2 разгледани минали животи, от които ще чуете тук 2рия - до 15та минута на записа, след което при опит за връзка с Духовния Водач на клиентката бяхме изправени пред една среща с човек, който е бил нейн съпруг преди стотици години.

Фиксиран в една лична трагедия и невиждащ нищо друго освен тази моноидея /термин от Спиритизма/ в ума си, той не бе успял да приеме помощ от Духовния Свят за да премине спокойно в Отвъдното, а бе останал като затворник на собствения си ум, далеч от любимите същества, които беше загубил и вече го чакаха Горе. 

https://youtu.be/yAgr-AoaVF8Защо толкова регресионисти отричат познанията на Спиритизма за мен е загадка, при условие, че в нашата работа ние никога не знаем дали духа на дядо ви ще се появи и ще има нужда от качествена помощ, за да се освободи от привързаностите и погрешните си идеи, които му пречат да мине нататък, или ще срещнем ваш любим от минал живот който може да се е привързал нездравословно и сега към вас, или пък да ви помага и пази, или както често става - да срещнем някой, който ви се сърди за нещо от миналото, което вие сте му сторили, и то с основание... и да трябва да терапевтираме и него и вас към взаимна прошка и облекчение на онова трагично минало. 

Духовните Водачи подпомагат тези срещи да ги видим, когато има проблеми, и когато са в нашия обхват да направим поне първи стъпки за умиротворение и решаване. Останалата помощ я дават Водачите, когато отведат душите Нагоре към лечебниците и съответните места за помощ в духовните зони. Но те имат нужда водещия да има знания и добро сърце, да го е грижа не само за клиента, а и за другата страдаща душа край него (която просто няма физическо тяло, но си е човек като нас със своите болки), която в мъката си може да направи много неща, но всъщност отвътре има голяма нужда от подкрепа и освобождение.

Надявам се, че един ден хората ще спрат да свързват думата Спиритизъм с викане на духове, които и да не искате са си около вас и мен през цялото време, а ще разберат, че това е философията, която обяснява не само смисъла на живота ни, страданията и болките, но и как да сме адекватни помощници на любимите си преминали Отвъд или непреминали, как да живеем според духовните божествени закони по пътя към прогреса и щастието.

И за всички, които през годините ме питаха за обучение при мен за водене на регресии - има един препъни камък приятели - условието ми винаги ще бъде да изучавате философията на Спиритизма, та утре аз да съм сигурна във вашата безопасност и че ще дадете любов, подкрепа и помощ на душите, които ще срещнете в регресиите, без да изпускате и един шанс за лечение, и без опасност от невежество вие накрая да се окажете с по-голям проблем, т.е. обсебване, защото факта, че не учите Спиритизма не ви пази от появата на духове в регресиите дошли с вашите клиенти (или дошли привлечени от вашите собствени слабости - като пристрастявания, низши страсти, гневливост, склонност за критикарство, склонност за оплакване, въобще много са начините да се сдобием неусетно с такава духовна компания). Защото без знания и правилен критерии за преценка човек не може да разграничава и ще приема за Светла Същност всеки самозванец дух, който претендира, че е този или онзи известен. 

Живеем в годините на фалшифите гурута, на месиите под път и над път, но докато има търсене на розовото хапче, което ви обездвижва, докато вярвате, че сте много възвишени и духовно израстнали, те ще продължават да се роят и да служат на Мрака за да измамят много и то от самите „избрани“ както се казва в Библията.

Тук нахвърлям малко, но ако някои от вас има въпроси коментирайте под регресиите и питайте нещата, които искате по-дълбоко обяснени.

Преминаване през Смъртта - статии

Няма коментари:

Публикуване на коментар