вторник, 14 май 2024 г.

Има ли магии, защо ми се случват такива енергийни намеси?

Каква може да е здравословната реакция от наша страна?
За регресии неведнъж са идвали хора, които се оплакват от подобни трудности в живота свързани с доказани в повечето случаи подозрения, че някой им е направил магия, и в същото време те действително живеят много тежък период с непрекъснати трудности. 
Как може да се помогне в такъв случай и как да разберем защо това се случва?
Има ли опасност да влоша отношения с роднини след регресия, а да науча кармата с онези, които ме мразят?

Какво да очакваме когато направим регресия? Може ли да повлияе в негативна посока на отношенията с членовете на семейството ни? 

https://youtu.be/3l5d2xorKEA
сряда, 8 май 2024 г.

Past Life Regression, spiritual development, the proper mindset

Sharing my observations and experience for those of you who are recently on this path of spiritual renewal and development and seek ascencion, and also feel confused in the ocean of information and disinformation that is around on the internet.

All comments and questions are very welcome. Most of my work is shared in Bulgarian language but english is part of my life allot those recent years, so please feel free to ask help, seek me for conversation or just leave me your comments and if I can be of any help you will get my answer.

I am located in Sofia, Bulgaria but online regression is also an option for those of you that live abroad.

https://youtu.be/YqswOaGnAFQ?si=0Psp9SQ2BprO45Um