петък, 9 август 2019 г.

Една сутрин се събужда с арабско име и самосъзнание за минал живот в Арабския свят

Как получава информация и вдъхновение за приказките си Малба Тахан, или бразилският математик, който една сутрин се събужда с арабско име и самосъзнание за минал живот в Арабския свят, любимец на тогавашния президент Getúlio Vargas и доста известен в литературните среди на 30те, 40те и 50те години на 20 век...

Дали някои хора още се съмняват в значението и истинската стойност на преживяванията в сънно състояние...

Важно е вие в какво вярвате и уважавате ли сънищата си.

... Прекосихме изпълнената с цветя алея осеяна с палми. Спряхме пред една величествена сграда, украсена с красиви арабески и чиито прозорци имаха великолепни заострени арки. Куполът беше облицован с малки бледо сини стъкълца, които пропускаха слънчева светлина.

"Ние сме изправени пред една огромна библиотека на Арабския свят", каза духовният приятел. „Тук ти можеш да прегледаш много истории, които си разказал в книгите, носещи твоето име на земята.“

- Как беше възможно аз да взема историите оттук?

"Когато ти беше въплътен много пъти по време на сън, ти идваше тук да събираш необходимия материал, включително спомени от други прераждания."

- Аз вярвам на думите ти, но не помня нищо, което да има връзка с това, какво съм написал на това място.

„Проучването, което ти направи в земните библиотеки, не беше достатъчно. Спомни си как идеите ти дойдоха бързи, ясни, готови, с логическа последователност, особено в моментите, в които ти липсваха връзки, които ти мислеше, че са вдъхновение. Наистина те понякога бяха едни неясни, а понякога ярки спомени от нощните сънища, които изобразяват историите, събрани тук “.

Обясненията не можеха да бъдат по-ясни. Тогава се замислих да повторя тези преживявания и духовният водач ме заведе във фоайето, където присъстващият ме поздрави с любезна усмивка, сякаш сме стари познати.

"Не само той, но и другите те помнят. След време паметта ти ще се върне и ти също ще ги запомниш."

Мислех си да потърся книги и свитъци, но моят духовен приятел ме заведе до една маса с една малка метална кутия, с една колона с височина 20 см, която поддържаше малък бял правоъгълник с размери 30 см х 25 см. Докато фокусирах вниманието си върху екрана, той се включи автоматично. (телевизор)

"Този интерактивен информационен център се подчинява на умствената ти команда. Твоята воля ще определи изображенията и звуците, които ще се появят на екрана. Отпусни се и мисли по един подреден начин."

Постепенно изображенията и звуците излязоха ясни. И аз се почувствах омагьосан и развълнуван, когато прегледах някои от историите, които бях разказал, които оживяха в образи и звуци ...

(Обобщение от една глава от книгата „Разказвачът на истории“, психографирана от Малба Тахан).


Книгата „Златна Книга на Разказвачите на Истории“, където може да прочетете някои от най-интересните приказки на МАЛБА ТАХАН - ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК:
https://drive.google.com/file/d/1HNfELk4qAcS6oW7LpTPKAehj6merpwyC/view?usp=sharing


На книжния пазар в България: 

Няма коментари:

Публикуване на коментар