сряда, 23 октомври 2019 г.

Регресия в минали животи, книга - описание на сесия от 21.09.2019

РЕГРЕСИЯ В МИНАЛИ ЖИВОТИ
транскрибирана в книга - от Павлина Николова

21 септември 2019
София, България

Една истинска история, транскрибирана от регресия в минали животи на дух, въплътен на Земята през 1982 г. С описание на живот на космическа станция и първото въплъщение на духа на Земята през 50-те години, с прекрасна беседа и много дълбоки отговори от Духовния Водач на човека.  
Използван метод QHHT, без хипноза. Време на запис 1ч 22 минути. Общо време на сесията с предварителна беседа и инструкции 4,5 часа. 
Водещ – Павлина Николова, терапевт регресия в минали животи.

Прочетете под формата на книга: https://drive.google.com/open?id=1SRVDWvw2UbB1OI8lu_GVkJfBH8rTTac7

Какво е да бъдеш „извънземен и чужд“ на тази Земя и какъв е животът във висши сфери
Колко трудно може да бъде въплъщението на Земята за първи път и защо толкова много души напускат
Как да се справите със задачата да помогнете на по-слабо развит дух, инкарниран като ваше дете
Духовната задача за пречистване и очистване, съвети за много чувствителни хора, които абсорбират всички отрови от околната среда и хората
Планетарната трансформация
Инкарниране на силно развити духове на Земята
Трансформация, медиумизъм и сензитивност у майките, които раждат през последните няколко години


* * * * * *

СЪДЪРЖАНИЕ

Космическата станция – стр.1
Посещение на семейството и родната планета – стр.4
Първа инкарнация на планетата земя – стр.9
Среща с Духовния Водач – стр. 15
Отговори на Духовния Водач за планетарните промени – стр. 20

* * * * * *

Прочетете под формата на книга: https://drive.google.com/open?id=1SRVDWvw2UbB1OI8lu_GVkJfBH8rTTac7
вторник, 22 октомври 2019 г.

Доколко чрез медитация, регресия или други практики ние можем да избегнем негативни събития

Автор: Павлина Николова, регресия в минали животи


Тази статия цели да обясни простичко някои концепции, които ненужно плашат хората...

Масово сред хората интересуващи се от духовна литература и духовни практики битува погрешното схващане, че щом те са "поели по този път", то автоматично ще бъдат извадени от въздействието на всеобщите Вселенски Закони, т.е. животът им ще бъде лишен от всякакви изпитания и трудности.

Тази статия цели да обясни простичко някои концепции, които ненужно плашат хората, не поради своята негативност, а поради повърхностното им разглеждане и употреба в редица методи. Масово сред хората интересуващи се от духовна литература и духовни практики битува погрешното схващане, че щом те са "поели по този път", то автоматично ще бъдат извадени от въздействието на всеобщите Вселенски Закони, т.е. животът им ще бъде лишен от всякакви изпитания и трудности. Тази заблуда неминуемо бива развенчана в хода на времето, което води до едни разочаровани и обезнадеждени хора, които в доста случаи отхвърлят напълно духовния път като една лъжа. За това немалка отговорност носят учителите, гурута, мастерите и всички онези, които допускат половинчатото познание волно или неволно. Но в крайна сметка най-голяма отговорност си носим самите хора, че се съгласяваме да ни продават химери без здрава основа и логически смисъл. Независимо какви сме по професии, особено пък българите, не сме никак глупави. Но сякаш понякога само избираме да бъдем излъгани, за да избегнем поемането на отговорност...

За да разберете правилно тази статия е нужно да изясним няколко неща. Вие всички сте чели или чували поне за Закона за Причината и Следствието. Всички вероятно сте чували и за Кармата. Защо тогава втория термин ни плаши толкова повече, а първия остава сякаш неуважен от гледна точка на цялата драма, с която ние хората обгръщаме едно и също нещо. Това са два различни начина за изразяване на едно и също нещо. Законът за Причината и Следствието е много важен за всички нас. Благодарение на него днес ние сме тук, където сме, научили доста неща, но и предстои още много да научим. На сцената на планетата Земя (и не само на нея), на която човешките души се инкарнират, този закон позволява балансирането на всички наши постъпки. Именно усещането на следствието ни учи най-добре.

Кармата е същото нещо -  това са всички наши инвестиции, които сме направили в доброто, или в не до там добри дела, чиито плодове в определен момент е време да оберем или изплатим на Земята. Обикновено подобно балансиране на кармата се случва не в същия живот, особено ако сме били потънали в невежество, а когато духа е преминал поне няколко инкарнации и е вече събуден да осъзнава последиците от своите постъпки. Точно тогава има най-голям учебен ефект. (Или в същия живот, както се случва на нашата планета в последните години по засилено).

Много хора смятат, че това е нещо негативно и страшно, само защото са забравили как са се чувствали преди този живот, когато злодеянията, които са извършили към другите, са им тежали на душата с пълна сила. Когато един дух вземе добри решения за своята промяна, подобрение и обновление, независимо че още Горе, в Духовния свят (ако изберем Духовни Колонии, а не самостоятелно блуждаене), той преминава класове в които изучава слабостите си и работи по трансформацията си, обаче само когато дойде на сцената на физическия живот такъв дух може реално да изпробва и да докаже пред себе си и пред Висшата Сила какво е научил.

Едното е теория, а другото практика. Изплащането на кармата, което се нарича още изкупление, в първата основна характеристика на инкарнациите на духовете идващи на планетата Земя (с малки изключения). Изпитанията с цел прогрес и развитие - е втората характеристика на нашия физически свят и на въплъщенията тук. Ако само можехме да си спомним какво е чувството да ти тежи дадена простъпка, душата ти да страда поради осъзнаването колко болка е нанесла другиму, тогава щяхме не да се страхуваме, а да се радваме, когато дойде Големия Кредитор, Божествената Справедливост, да поиска да платим своя дълг. Няма по-голямо щастие за душата от това да ѝ е леко, да не ѝ тежи нищо. Тук на Земята изплащането се случва по различни начини. Това е трансформираща енергия която идва всъщност да ни помогне. Само поради нашето незнание и неправилна гледна точка, поради дефицит на истинска здрава вяра, ние изпадаме в страх как ще плащаме своите постъпки, и допускаме да ни плашат думи като карма.

Бързам да Ви кажа, приятели, едни много силни думи на Исус, чието потвърждение и истинност се получава много лесно, при простото анализиране на няколко минали живота на един човек. А именно: "Любовта покрива множество грехове." Вместо да се страхувате от кармата, от евентуалните последици от дела, които дори не помните от минали прераждания, работете в посока във всяко ваше дело и действие да има любов, грижа, внимание и уважение към ближните... (Запомнете, че ближни са ни всички, не само собственото семейство или приятели).

Само делата Ви имат значение. Не думите, не претенциите, не дипломите на стената, или известните имена на учителите, при които сте се обучавали... Само любовта, която на дело сте приложили, служейки с каквото можете и умеете на другите, на непознатите... Само това може да изкупи миналото, да смекчи следствията от вашите собствени минали постъпки. И това е една много добра новина. Това означава, че не винаги едно злодеяние е нужно или задължително да бъде изплатено с равно по сила и характер страдание и буквално преминаване през дадена ситуация. Бог ни е оставил и друга опция - доброто, което вършим, което може да изиграе ролята на наш парламентьор и адвокат пред Вселенските Закони. Трябва да разберете, че няма как някой друг да ни свърши работата. Макар че повечето хора отхвърлят религиите, то те подсъзнателно търсят онова, което в католицизма се нарича "продажба на индулгенции" - т.е. опрощение на греховете срещу заплащане.

Съвремието, в което живеем, обаче, ни предлага това прикрито под маската на разнообразни методики и специалисти, които смело заявяват, че чистят кармата ни и обещават щастие и безпроблемен живот с пълни шепи. И колко често и колко много от нас тръгват по този път, обикаляйки не един, а редица гурута и енергийни "специалисти" в преследване на заветната цел, която разбира се никога не постигаме. И всичко това поради нежеланието ни да се задълбочим в духовните търсения, четене и най-вече прилагане. Разберете, приятели, че никой не може да осигури вълшебното хапче, което като с магическа пръчка да изцели вашите минали животи или делата, които сте сътворили в настоящето си прераждане. Освен самите вие... Никой друг!

С всичко, което изберете да правите от тук нататък -  от мислите, от отношението, дисциплината, работата в полза на другите, от толерантността, снизхождението към чуждите грешки срещу вас, от прошката и братското отношение, зависи вие постепенно да измените планираните за вас изкупления и изплащания на кармични дългове. Няма такава медитация или друга практика, която да отмени миналото. Всички тези методики, плюс метода на регресия в минали животи, който аз практикувам, могат да ви снабдят с информация, да усетите нещата сами, да ви мотивират, да получите кураж и вдъхновение. Но самите вие сте тези, които трябва след това да прилагат в живота си и сред околните хора научените изводи и прозрения. Ние трябва да сме много благодарни, че живеем в такава епоха, когато има толкова много средства за опознаване на себе си, на близките ни хора, особено когато връзката ни с тях е голямо изпитание, и които средства ни ориентират за посоките, към които да поемем чрез лично преживяване. Не можем да се оправдаваме вече с невежество или липса на информация.

Времената, в които живеем, особено от есента на 2018 г., И все по-засилено тази есен на 2019 г., сякаш концентрират в себе си множество кармични срещи, събития, изпитания за изчистване на ненужното и приветстване  на новото. Това са процеси нужни на наши свят (прехода на планетата в свят на Регенерация) и ако ние искаме също да се развиваме, ние трябва да минем напред без страх. Огнените енергии, които бяха пуснати последните месеци, няма да толерират и ще изгорят по пътя си всичко, което е дисхармонично в нас и нашия живот. Как ние без да имаме медиумна дарба или второ зрение разбираме това? - посредством всички катаклизми, които масово започнаха да се случват в живота на нас самите и на близките ни.

Това е "Колелото на съдбата", когато ние отлагаме промяната с години... Е, идва време, когато вече никой не ни пита. Просто ни поставят в нова ситуация и това е... Страшно ли е това? - Не! Но за да си запазите здрав разума е нужно да разберете и приемете,че по старому повече не може. Не бива да се съпротивлявате на промените, било то в работни или семейни отношения, връзки, убеждения и отношение към света. Оцелява онзи, който е гъвкав. Онзи, който не заявява, че вече всичко си знае, че всичко вече е научил и прочел. Но оцелява онзи, който е смирен и осъзнава, че трябва цял живот да учим, и че макар да не разбираме сега какво е, то зад всяко нещастие има една разумна, смислена причина и тя крие в себе си съкровище - онова до до, което може да дойде към нашия дух и да допринесе за неговото развитие... Само ако не се пуснем по нанадолнището на оплакванията, обвиненията, мрънкането и озлобяването към "Божите наказания, които не сме заслужили".Много е важна нашата реакция на случващите се изпитателни промени:
- дали ще обсъдим нещата;
- дали ще ги обявим за лоши;
-дали ще се опитаме да видим зад привидното Само здравата вяра и правилното разбиране на Божествените закони могат да ни предпазят да останем на твърда земя в тези времена на огромни енергийни вълни, които периодично ни поливат.

Понякога може да ни се струва, че губим зрение, че и да дишаме дори не можем, но една част от нас може да накара цялото ни същество дори тогава да не спира да крачи в правилната посока, докато не премине тази приливна вълна.
- Запомнете, че всички сме души в урок и онези, с които живеем също имат своя път тук. Усвоили сме в различна степен някои уроци, а я други сме тотални новаци.
- Не бързайте да отхвърлите и да съдите ближния за това, че не в взел изпит от по-горе клас. И на вас ви трябваха години в училище за да го преминете успешно.
 - Не приемайте промените като драма. Дори те да означават една здравословна дистанция с кръвни роднини.

Помнете, че за пътя на всекиго са нужни подходящи условия за растеж, но първо: - за събуждане от дълбокия сън, в който се намира по-голяма част от човечеството. - научете се да се осланяте на Висшата Сила. Молитвата е най-ефективната практика,  когато е казана с няколко думи, бликащи от сърцето. Тя обаче има мощта на ракета, изпратена светкавично до вашите закрилници и духовни водачи. Търсете по помощ и съдействие от Бог. Това ще ви отвори Сетивата да усещате все по силно езика и съветите на своите духовни помощници.

Автор: Павлина Николова,  регресия в минали животи

петък, 11 октомври 2019 г.

PLR session transcribed - book by Pavlina Nikolova

PAST LIFE REGRESSION THERAPY TRANSCRIBED

Pavlina Nikolova - Sofia, Bulgaria, 21 September 2019 Real story transcribed of past life regression session of spirit incarnated on Earth in 1982. With description of life on a space station and the first incarnation of the spirit on Earth in the 50ties, and wonderful talk and very profound answers from the Spirit Guide of the person.

 Method used QHHT, no hypnosis. Time of recording 1h 22 minutes. Total time of the session with preliminary talk and instructions 4.5 hours.

DOWNLOAD THE BOOK HERE: https://drive.google.com/open?id=1zF_Skh2qNFLcDu-mDn2WtJTtzreyMeH1

What is to be "alien" to this Earth and how is life in higher spheres
How hard could be incarnation on Earth for the first time and why so many souls leave
How to deal with the task of helping less evolved spirit incarnating as your child
The spiritual task of cleaning and cleansing, advises for very sensitive people who absorb all poisons from the environment
Planetary Transformation
Incarnation of high developed spirits on Earth
Transformation in the mothers who give bith in the past few years

сряда, 21 август 2019 г.

Силата на Вярата - медиума на Спиритизма, Дивалдо Франко

На 92 години бразилският медиум Дивалдо Франко споделя своя житейски опит за вярата и нейната целебна сила. Съвременник на медиума Шико Шавиер той разказва конкретен личен случай, когато самия той получава духовно лечение от духа на медицинската сестра Шейла живяла през Втората Световна война.
За изцеленията в Лурдес и как е помагал на болните Исус...
Една лекция богата на примери и истини, които често избягваме да погледнем честно.
Поднесена с хумор и забавно настроение от Дивалдо Франко

превод и озвучаване  Павлина Николова
http://spiritismallankardecbg.blogspot.com/


петък, 9 август 2019 г.

Една сутрин се събужда с арабско име и самосъзнание за минал живот в Арабския свят

Как получава информация и вдъхновение за приказките си Малба Тахан, или бразилският математик, който една сутрин се събужда с арабско име и самосъзнание за минал живот в Арабския свят, любимец на тогавашния президент Getúlio Vargas и доста известен в литературните среди на 30те, 40те и 50те години на 20 век...

Дали някои хора още се съмняват в значението и истинската стойност на преживяванията в сънно състояние...

Важно е вие в какво вярвате и уважавате ли сънищата си.
... Прекосихме изпълнената с цветя алея осеяна с палми. Спряхме пред една величествена сграда, украсена с красиви арабески и чиито прозорци имаха великолепни заострени арки. Куполът беше облицован с малки бледо сини стъкълца, които пропускаха слънчева светлина.

"Ние сме изправени пред една огромна библиотека на Арабския свят", каза духовният приятел. „Тук ти можеш да прегледаш много истории, които си разказал в книгите, носещи твоето име на земята.“

- Как беше възможно аз да взема историите оттук?

"Когато ти беше въплътен много пъти по време на сън, ти идваше тук да събираш необходимия материал, включително спомени от други прераждания."

- Аз вярвам на думите ти, но не помня нищо, което да има връзка с това, какво съм написал на това място.

„Проучването, което ти направи в земните библиотеки, не беше достатъчно. Спомни си как идеите ти дойдоха бързи, ясни, готови, с логическа последователност, особено в моментите, в които ти липсваха връзки, които ти мислеше, че са вдъхновение. Наистина те понякога бяха едни неясни, а понякога ярки спомени от нощните сънища, които изобразяват историите, събрани тук “.

Обясненията не можеха да бъдат по-ясни. Тогава се замислих да повторя тези преживявания и духовният водач ме заведе във фоайето, където присъстващият ме поздрави с любезна усмивка, сякаш сме стари познати.

"Не само той, но и другите те помнят. След време паметта ти ще се върне и ти също ще ги запомниш."

Мислех си да потърся книги и свитъци, но моят духовен приятел ме заведе до една маса с една малка метална кутия, с една колона с височина 20 см, която поддържаше малък бял правоъгълник с размери 30 см х 25 см. Докато фокусирах вниманието си върху екрана, той се включи автоматично. (телевизор)

"Този интерактивен информационен център се подчинява на умствената ти команда. Твоята воля ще определи изображенията и звуците, които ще се появят на екрана. Отпусни се и мисли по един подреден начин."

Постепенно изображенията и звуците излязоха ясни. И аз се почувствах омагьосан и развълнуван, когато прегледах някои от историите, които бях разказал, които оживяха в образи и звуци ...

(Обобщение от една глава от книгата „Разказвачът на истории“, психографирана от Малба Тахан).


Книгата „Златна Книга на Разказвачите на Истории“, където може да прочетете някои от най-интересните приказки на МАЛБА ТАХАН - ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК:

https://drive.google.com/open?id=1sidSM6oGO8w77It1J_R3zgtlRVyl1j64 


На книжния пазар в България: 

сряда, 7 август 2019 г.

Лекция - регресия, справедливост на прераждането - Казанлък 18.05.2019

С пролетта на 2019 г започна моята разходка из красива България да потърся онези души, които имат нужда от това докосване. 
Наистина за всяко нещо си идва правилното време. 
В динамиката, в която живеем трудно книга на хартия би могла да предаде изцяло онова, което ми се иска да кажа на всички хора, които също като мен са тръгнали някога да търсят отговори на мъката, страданията, болестите, неразбирателството, отхвърлянето, чувството за вътрешна празнота и загуба на смисъл в живота, носталгията по духовния ни дом и от липсата на любими същества напуснали вече земния свят... отговори на паранормалните усещания, на свръх-сензитивността и особените сънища... 

Казанлък беше втората спирка и прекрасен домакин за мен. 
Благодаря на „Йога Казанлък - Клуб Усмихнатото Цвете“ и моята приятелка Светла Лазарова, която се постара да ни е комфортно по време на лекцията и престоя, също както у дома сред близки приятели. 

Някои от темите в лекцията:

Регресия 
Справедливост на Бог 
и справедливост на прераждането 
Влияние на духовете в нашия живот 
Връзка с починали в сън и в регресия 
Как да изпратим близък в последните мигове без да му причиняваме агония 
За какво сме тук 
Мисията на хората 
Какво е накратко Християнския Спиритизъм възникнал преди хилядолетия по нашите земи през Траките и Ранното Християнство 
Защо да правим добро е толкова важно за самите нас

четвъртък, 4 юли 2019 г.

Децата, доброто и злото...Поводът да споделя днес е една книжка за деца и родители, която се появява в безплатен онлайн вариант за споделяне и четене.
Свалете от тук:Колко мъка бихме си спестили, ако навреме обяснявахме живота на децата си, ако имахме смелостта да назоваваме нещата с истинските им имена, своите постъпки, както и постъпките на останалите членове на семейството.

Сърцето на детето се развива още от най-ранна възраст. Дали ще научи какво е милосърдие, човещина, взаимопомощ и доброжелателство към другите, зависи от онова, което ние ще му поднесем, или което ще му спестим, мислейки си, че го „предпазваме“.

Тази книжка съдържа истории от цял свят, мъдрости и размисли на велики автори, които целят не само да обърнат внимание на подрастващите, но и на техните родители, и да им помогнат заедно да си направят преоценка на ценностната система, какво е добро и какво зло, и до какви последици води всяко от тях. 


Днес все още във възпитанието духовността се смята за ненужна, за проява на сектантство и странност.

А резултата от такъв тип мислене го страдаме всички. Няма нужда да търсим, само да се огледаме около себе си и ще забележим интриги, завист, агресия, интересчийство, алчност и егоизъм. Всичко противно на любов, милосърдие и човещина.

Имате шанс поне да се опитате да предотвратите това у вашите деца.
Това е само една книжка, с която да подходите по-лесно разбираем начин към едни от най-важните въпроси на живота в нашия свят.

Въпросите и допълващите текстове към основните разкази целят да помогнат на родителите да разговарят и да научат децата си да размишляват, да си правят изводи и да отворят сърцето си за най-съществените морални ценности.

Съставителят на книгата предпочете да си остане анонимен, защото най-голяма заслуга имат тези велики разказвачи на истории, които са оставили на света своята мъдрост и доброта, събрани в техните поучителни приказки.

сряда, 27 февруари 2019 г.

В НИСКИТЕ ЗОНИ, от "Наш Дом", на медиума Шико Шавиер

НАШ ДОМ
Глава 12
В НИСКИТЕ ЗОНИ


от "Наш Дом", на медиума Шико Шавиер
чрез духа на Андре Луис


След като получих такива ценни разяснения, се почувствах много нетърпелив да подобря познанията си за някои от фактите, за които ми беше казал. Неговите бележки относно духовете в сенчестите Ниски Зони предизвикаха любопитството ми. Липсата на религиозно обучение на Земята често е причина за едно сериозно състояние на объркване тук. Какво бих могли да представляват Ниските зони? Чувал съм за Ада и Чистилището, споменавани в римо-католическите проповеди, на които съм присъствал поради социално задължение, но никога не съм имал и най-малката представа за Ниските Зони. Следващия път, когато срещнах своя приятел, имах всичките си въпроси под ръка. Той слушаше внимателно, после отговори:

- Е, сега, как може да не си наясно с този регион, когато беше държан там толкова дълго?
С потрепване от ужас си спомних миналите си страдания.
Лизиас продължи:

- Ниските Зони започват на земната кора. Това е сенчестата зона за онези, които в света останаха глухи за призивите към техните свещени задължения, които те не успяха да изпълнят, а вместо това се загубиха в нерешителност или самите те се плъзнаха в калта на грешните действия. Виждаш ли, при прераждането, един дух обещава да изпълни мисията, възложена му в делото на Отеца. И все пак, когато той поднови преживяванията си намира за много трудно да спази своята дума. Вместо това той сляпо следва това, което му диктува собствения му егоизъм. Така, той продължава да култивира стари ненавист и страсти, забравяйки, че омразата не е справедливост, както и страстта не е любов. Всичко, което е излишно и безполезно, дисбалансира хармонията на живота.

- След физическата смърт големи множества от обсебени същества остават в този мъгляв регион, съседен на физическата сфера на Земята. Едно добре изпълнено задължение служи като един портал, през който влизаме в безкрайното. То ни приближава към нашата цел - свещеното обединение с Господа. Тогава е естествено, за онзи, който пренебрегва задачите, които са му били дадени, това благословение се отлага неограничено.

Лизиас възприе моята трудност да схвана пълния смисъл на думата урок, дължащ се на почти пълното ми незнание на духовните принципи, и се опита да го направи по-конкретен:

- Представете си, че всеки от нас се връща на Земята, носещ мръсни дрехи, за да ги изчисти във водите на човешкия живот. Нашата мръсна дреха е нашето духовно тяло, формирано от нашите собствени ръце в минали животи. Въпреки, че на нас ни е дадена благословията за една нова възможност на Земята, ние обикновено забравяме нашата основна цел. Вместо да се пречистим чрез конструктивни усилия, ние придобиваме още повече петна, поемаме още по-тежки дългове и вкарваме себе си в затвор чрез нашите собствени действия. Ние се връщаме в света, за да се отървем от нашите нечистотии, знаейки, че те са напълно несъвместими с по-високите сфери. Как тогава ние можем да очакваме да влезем в тези блестящи сфери в едно дори по-лошо състояние? Ниските зони са един вид чистилище, където умствените остатъци от илюзиите придобити чрез неглижиране на върховната възможност за един земен живот, постепенно биват унищожени.

Картината не можеше да бъде по-ясна или по-убедителна. Аз бях просто изгубен в изумление. Лизиас, възприемайки колко полезни тези обяснения могат да бъдат за мен, продължи:

- Ниските Зони трябва да бъдат регион от голям интерес за онези, които все още са на физическото ниво, защото той съдържа всичко, което е извън синхрона с по-високите нива. Помислете колко мъдро е Божественото Провидение позволявайки създаването на такова ниво около Земята. Там ние откриваме компактни легиони от нерешителни и невежи души, които не са достатъчно зли, за да бъдат предадени на колонии на по-тежко изкупление, нито достатъчно добронамерено, за да бъдат допуснати до по-високите нива.

Тези безброй жители на Ниските Зони са близки спътници на инкарнираните хора, отделени от тях само чрез вибрационните закони. Не е чудно, че такива места се характеризират със сериозни смущения. Там бунтовни духове от всякакъв вид са групират заедно, образувайки невидимо ядро на извънредна сила, поради концентрацията на общите им тенденции и желания.

Много хора на Земята се отчайват, когато пощальонът не се появи или когато влакът закъснее. Ниските зони са пълна с такива отчаяни същества, които след физическа смърт са разочаровани от това, че не са открили Господ, който е готов да задоволява всяко тяхна прищявка. Когато те осъзнаят, че венеца на славата и вечния живот се присъждат само на тези, които са работили с Отца, те се показват такива каквито са в действителност, губейки ценно време в дребни дела в Ниските Зони.

Точно както в Наш Дом, същностите в Ниските Зони формират една духовна общност, но тяхната общност е населена с много различни видове разочаровани, празни и извратени същества. Това е Прагът, една Зона на тирания и робство, на експлоататори и експлоатирани.

Лизиас спря, но аз, много впечатлен и продължих да питам:
- Но какво смяташ ти за това състояние на нещата? Нямат ли тези духове никаква защита, никаква организация?

- Организацията - продължи с усмивка Лизиас, -  е атрибут на организираните духове. Виждате ли, Ниските зони, за които говорим, са като един дом, където няма хляб, всички се оплакват и никой не е прав. Пътешественикът, чийто ум блуждае, ще пропусне влака; земеделецът, който не сее, не може да пожъне. Но за едно нещо може да си сигурен: дори в сенките и изпитанията на Ниските Зони, божествената защита никога не предава своите обитатели. Всеки дух остава там само необходимото време, не повече, нито по-малко. А, за да изпълняват работата по духовна грижа в Ниските Зони,  Господ е позволил създаването на няколко селища като нашето.

- Тогава предполагам - отбелязах аз, - че региона на Ниските Зони трябва да е в близка връзка с нивото на инкарнираните, дори и като едно негово продължение?

- Така е - съгласи се той - и там ще видиш мрежа от невидими кабели свързващи го с човешките умове. Той е населен с дезинкарнирани същности и мисловни форми на тези, които все още са на Земята. Всеки дух, където и да е той, е едно ядро на излъчващи сили, които могат да създават, трансформират или унищожават, проявяващи се като вибрации, които науката на Земята все още не може да разбере. Поради това, онзи, който мисли, излъчва положителни или отрицателни сили и следователно създава или унищожава нещо някъде. Това се случва чрез средствата на онези ментални течения, при които хората установяват връзки със същности в Ниските Зони, чиито тенденции са в синхрон с техните собствени, защото всяка душа е мощен магнит. Виждаш ли тогава, как една невидима армия работи зад този, който е невидим.

- Най-усърдните мисии в Ниските Зони са назначени на отдадени помощници в Министерството на Помощта. Ако работата на пожарникаря в големите градовете на Земята е изтощителна и опасна поради огнените пламъци и облаците дим, с които той трябва да се бори, не по-лека е задачата на мисионера в Ниските Зони. Тези мисионери трябва да издържат на тежките флуиди, излъчвани от хиляди умове, обсебени в практикуване на злото, или ужасно наказвани от изкупителни мъки. Казвам ти, приятелю, много кураж и  един върховен капацитет за саможертва са необходими, за да можем да помогнем на тези, които все още не могат да разберат и оценят помощта, която им се предлага.

Лизиас отново замълча, а аз възкликнах:
- О, как бих искал да работя, за да помагам на тези нещастни същества; да им предлагам духовният хляб на просвещението.
Моят помощник ме погледна любезно и след няколко минути
размисъл, си тръгна с тази забележка:
- Чудя се дали се чувстваш подобаващо подготвен за такава мисия.

понеделник, 18 февруари 2019 г.

Време разделно и пътища много

Време разделно
и пътища много,
но вижда ги само душата в Бога.
Зов непрестанен звучи и не стихва
тръгни, продължи, работи, не притихвай.

Не гледай назад, не скърби, а помни
семейство те чака, и действия трябват,
но не един или двама, а всичките твои другари в Бога.
Спомни си за тях, за делата, за пътя,
вдигни си главата и смело върви,
охулен, почернен, неприет, но щастлив
че най-после тръгна, неразбран, но си жив.

Чакал си толкоз, душата ликува
и не смърт, не мрак, не могат те спрат.
Ти знаеш цената, изстрадана тихо
и не един и не два живота назад
и няма какво да те плаши, ти вече
видял си страха в очите.

Звъни и зове тръбата над всички
време разделно настана за нас.
Небесните сили и хората земни
на поход въстават и няма умора
и няма роднинство
и няма имане,
което да спре таз революция нужна
очаквана дълго, жадувана силно.

И братя, сестри и деца разпознаваш
но не по кръвта, по душа устремена,
неспира, пламти и гори неспокойна,
защото е чула зова тя на пътя.
И няма покой, и няма спирачки
зовът към Дома, я тегли, привлича
една армия силна, надига се мрака
и свети, изгаря очите неверни.
И време разделно поставило края,
начало е то, но е страшно, невиждано

Реши и смири се,
и чуй си душата!
Връщане няма, Земята не чака.
Не търси суета, одобрение, сън...
Спомни си цената,  цената на мрака
и ярко сияй без страх за душата.

сряда, 13 февруари 2019 г.

Наш Дом, глава 31 Вампирът

Глава 31, НАШ ДОМ, книга на медиума Шико Шавиер
ВАМПИРЪТ


цялата книга може да изтеглите тук: https://drive.google.com/file/d/1WB_2Vo8AHnCTDzpEaWG8P4oEOPuI0KvD/view?usp=sharing

Беше девет часа вечер, а ние все още не бяхме почивали и за миг, с изключение на кратките консултации, необходими за решаването на духовни проблеми. Тук видях един пациент да моли за помощ, а там друг нуждаещ се от магнетизиращи пасове. Когато бяхме на път да помогнем на двама пациенти в палата Единадесет, аз чух писъци в близко отделение. Щях да побягна в тази посока, ако Нарсиза не ме беше задържала обратно.
- Моля те, не отивай - предупреди тя - сексуално небалансираните пациенти са там. Картината ще бъде твърде болезнена за очите ти. Изчакай, докато си по-добре подготвен.

Не настоявах, но хиляди въпроси нахлуха в ума ми. Един нов свят се разгръщаше и любопитство ми беше голямо. Трябваше да се концентрирам върху съветът на майката на Лизиас, за да не се отклоняван от моите законни задължения.

Скоро след девет, някакъв странен мъж, на вид смирен работник, се появи от към дърветата на огромния парк. По-късно научих, че той принадлежи на стражевия корпус към Залите на Поправителното.

Нарсиза го поздрави и попита:
- Какво става, Джъстин? Какво е вашето послание?
- Дойдох да ви информирам, че една нещастна жена моли за помощ на голямата порта, която води към обработваемите полета. Вярвам, че тя трябва да е убягнала от вниманието на стражите на предна линия. - отвърна той тревожно.
- И защо не й помогнете? - попита сестрата.
Пазачът направи знак и побърза да обясни:
- Според нашите правила ни е забранено. Бедното същество е заобиколено от черни петна.
- Наистина ли - възкликна тя, зашеметена.
- Да, сестро. Точно така е, както ви казвам.
- Тогава това е много сериозна причина.

Бях изпълнен с любопитство и я последвах на значително разстояние през осветените от Луната полета. Бяхме заобиколени от тихия парк, чиито дървета нежно шумяха от нежния вятър. След като вървяхме повече от една миля, ние стигнахме до портата. Там, от другата страна, стоеше жалката фигура на жена молеща за милост. Не видях нищо друго, освен едно мизерно същество, облечено в дрипи с отвратително лице и крака, покрити със открити рани, но, съдейки по нейното стреснато изражение, осъзнах, че Нарсиза вижда още много подробности незабележими за мен.
- Деца Божии, - извика тя, като ни видя, - моля, дайте подслон на моята предпазлива душа! Къде е раят на избраните, където мога да се наслаждавам на мира, който жадувам.

Аз бях изпълнен със състрадание при плачливия й глас. Нарсиза, макар и също да съжаляваше нещастната просякиня, ми прошепна:
- Не виждаш ли черните петна?
- Не, не мога.
- Твоето духовно виждане не е достатъчно обучено. Ако това зависеше от мен, аз щях да я пусна веднага, но когато си имаме работа със същества в това състояние, аз не мога сама да реша. Трябва да се обърна към дежурния Началник на Надзора.

Тя се приближи до бедната жена и каза любезно:
- Моля ви, изчакайте няколко минути.
Върнахме се в къщата, където за първи път влязох в контакт с Началника на караулите на Залите на Поправителното. Нарсиза ни представи и след това бързо съобщи за случая.
- Прави сте да дойдете при мен. - отговори той - Да отидем да я видим.

Скоро се върнахме при портата. Главният надзирател внимателно проучи новодошлата от Ниските Зони и заяви:
- Засега тази жена не може да получи нашата помощ. Тя е един от най-силните вампири*8, които някога съм срещал. Тя трябва да бъде оставена на себе си.

Не можех да не се шокирам от тези думи. Не би ли било пренебрегване нашия християнски дълг да изоставим тази нещастна сестра на нейната съдба? Нарсиза сякаш мислеше същото и се опита да се помоли на Началника на Надзора:
- Но, братко Пауло, не би било възможно да подслоним това бедно същество в Залите? -

Посочвайки към просякинята, която беше нетърпелива от забавянето и се оплакваше силно, той се обърна към сестрата.
- Да й позволя да влезе би означавало да пренебрегна отговорността ми като надзирател. Нарсиза, забелязали ли сте нещо друго освен черните петна?
Нарсиза не беше забелязала и той продължи.
- Е, аз забелязах. Пребройте черните петна.
Нарсиза погледна внимателно жената и след няколко минути отговори, че има петдесет и осем.
Брат Пауло продължаваше търпеливо:
- Тези петдесет и осем тъмни петна представляват толкова на брой деца убити при раждането.
На всяко от тези места мога да възприема менталния образ на всяко едно малко дете, чийто живот е угаснал, някой - чрез смазващи удари, други - от задушаване. Това нещастно създание беше гинеколог, който експлоатираше неопитните млади жени, извършвайки отвратителни престъпления под претекст, че облекчава съвестта на другите. Тя е в по-лошо положение от случаите на самоубийство или убийство, които понякога могат да покажат смекчаващи вината обстоятелства.

Аз си спомних многобройните случаи в моята практика, когато, за да спасим майката, нероденото дете трябваше да бъде пожертвано. Но, четейки мислите ми, брат Пауло добави:
- Разбира се, аз не говоря за законните мерки, които са форма на изкупителни изпитания, а за престъплението да убиеш тези, които са получили възвишеното право да живеят и са на път да започнат своето пребиваване на физическото ниво.

Поддавайки се на чувствата на състрадание, присъщи на благородните души, Нарсиза  отново се опита да се застъпи от нейно име:
- Братко Пауло, в миналото аз бях една голяма грешница. Моля, нека вземем тази нещастна жена. Обещавам да я направя моя специална грижа.
- Приятелко - отвърна той, - знам, че всички ние духове сме големи длъжници.
Ние обаче се подобрихме достатъчно, за да признаем собствените си слабости и работим за изплащане на грешките си. Всичко, което жената иска, засега е да създава смущение и объркване сред нашите работници на добра воля. Тези, които все още не са се освободили от връзките на лицемерието, излъчват разрушителни сили. Сега, каква би била ползата от нашата бдителност, ако не за да държим настрана опасните влияния?

- Нека докажем това, което казах. - добави той с многозначителна усмивка.
След това той се приближи до просякинята и я попита:
- Сестро, какво искате от нашето братско сътрудничество?
- Помощ, помощ… - отговори тя печално.
- Но, приятелко - рече той, - ние трябва да се научим да приемаме изкупителното страдание. Вие защо толкова често режехте жизнената нишка на безпомощните малки деца, които, с Божието разрешение, бяха на път да започнат своята изкупителна борба на Земята?

При тези думи тя се огледа наоколо с опасение, възприе изпълнено с омраза изражение и извика:

- Кой ме обвинява в тази позор? Моята съвест е в мир! Аз прекарах целият си живот на Земята работейки в майчинството. Бях милосърдна и благочестива, добра и чиста!
- Съжалявам, но записите на вашите мисли и действия говорят различна история. Вярвам, сестро, че вие все още не сте получили ползата от покаянието. Когато отворите душата си към Божиите благословии, признавайки своите собствените нужди, тогава може да дойдете при нас.
- Дявол, магьосник! - изкрещя тя яростно към него, -  Последовател на самия Сатана! Аз  никога повече няма да дойда тук! Аз очаквам обещания рай, който се надявам да намеря.
- Тогава, моля ви, вървете си по своя път. Вашият рай не е тук. Това е място на работа, където пациентите са наясно с техния недъг и са подпомагани от братя и сестри на добра воля да се борят за здравето си.
- Аз не съм искала никакъв лек на подпомагането. Всичко, което искам, е Раят, който моите добри дела ми дават право да вляза.

Тя ни стрелна на раздялата с омразен поглед, премахна възприетия външен вид на странстващ просяк и се отдалечи предизвикателно, с уверени стъпки и надменна походка. Брат Пауло се взираше в отдалечаващата се фигура доста време, после се обърна към нас и добави:
- Наблюдавахте ли вампира? Тя има престъпления, изписани навсякъде по нея, а настоява за невинност. Очевидно е зла и все пак се обявява за добра и чиста. Тя страда отчаяно и се преструва на спокойна. Тя е създала ад за себе си, но се преструва, че търси рая.

Ние слушахме с уважение Началника на Надзора, който завърши ценния си урок казвайки:
- Винаги трябва да внимаваме с изявите, били те добри или лоши. Божественото Провидение никога не забравя никого. Следователно, това нещастно създание ще намери помощ другаде. Но в името на справедливото милосърдие, на позицията, която аз държа тук, не бих могъл да отворя вратите за нея.

----------------

Бележка на преводача:

*8 -  С “вампир” духовният автор има предвид човек, който унищожава живота за лична облага.

----------------

неделя, 10 февруари 2019 г.

Книга на медиума Шико Шавиер НАШ ДОМ

Ако филма Наш Дом ви е харесал, книгата на бразилския медиум Шико Шавиер, която обхваща много повече информация за духовния свят може да прочетете на този линк http://spiritismallankardecbg.blogspot.com/2019/02/blog-post.html


понеделник, 5 ноември 2018 г.

Лекар на душите, регресия 31.10.2018


За любителите на космоса и извънземния живот днешната регресия дава много интересна храна за размисъл на ума ни.
Интересни необясними съвпадения има в нея... Насреща си имаме академичен ум и човек, който въобще, ама въобще не е нито ню ейдж, нито е "в час" с последните теории за извънземни светове и т.н. Тя има доста сериозната професия на лекар в Германия и е от хората дошли за така необходимите им отговори за живота. А това, че достигна до процеса на регресия може да се нарече серия от знаци и подтиквания от самия живот. И когато някой трябва да научи нещо и да освободи старата ненужна болка, се случва именно така.

Градът в небето

Ето нещо малко за начало - описан е един въздушен град-държава на извънземна цивилизация. Тръгвайки да търся подходящи снимки попадам на земните новини в Китай - нещо подобно заснето "случайно" - или поне навежда на размисъл за съществуването на много повече аспекти на реалността, която ни заобикаля и ни е под носа, а ние сме сякаш слепи за нея. Този невероятен минал живот задълбава в една тема, дълбоко вкоренена в нашите спомени като души - темата за свободата - свободата да учиш, да изследваш, да пътешестваш, да обичаш, да живееш пълноценно. Нещо, което е реалност в по-развитите светове, както и в областите на по-висши духовни нива.

Дълга и вината

Втория показан живот повдига друга много важна тема, която засяга и много от нас, темата за вината и тежестта в душата. Понякога не съзнаваме как самите ние сме се обрекли на някои неща, потънали в тежка скръб заради минали грешки. Решаваме, че не заслужаваме обич, че не заслужаваме добро отношение, и дори че не заслужаваме да си отпуснем собственото сърце да даваме това, което прелива и иска да излезе от него. Много тежко самонаказание и изтезаване, което дори се проявява на физическо ниво както с физически симптоми,  така и с едно "бягство" от онова, което може да ни направи най-щастливи.

В такива случаи човек мисли, че има влияние върху него, че се случва намеса от други недобронамерени лица... и понякога е възможно. Но колко много са пътите, когато влиянието е не от друг, а от нашето собствено Аз от миналото, от онзи аспект на нашия дух, който е останал да страда в енергията на изминало наше прераждане и сега влияе със силните си емоции директно върху нас, проектирайки своя страх от грешка, от повторение на онова минало.

Осветляването на цялата тази стара драма, болка и неразбиране е именно терапията в метода на хипнотична регресия. Допълнителен елемент е новата утешаваща гледна точка, която изпращаме към онзи Аз от миналото, към онзи аспект на духа ни, който има нужда от малко окуражаване за да се освободи от ролята на пленник на онзи отдавна изминал живот, хванат не от друг, а от собствените си емоции на самобичуване и осъждане.

Както и преди се е случвало, оказва се че някои тежки въпроси, както въпросите за нашите родители, които са ни измъчвали толкова много време, всъщност не са важни и няма драма. На фона на разкъсващи чувства, кошмарни сънища и една бавна агония, в която живее жената, това да почувства истината друга наистина се оказа лечебно, дори без да имаме особени детайли защо се е случило всичко точно така.

Последната част на регресията разкрива много интересни обяснения свързани с това, за което всяка душа идва на Земята. За мен лично беше изключително вълнуващо, защото това, което беше описано за мисия, за призвание и задача в този живот е изключително нужно да се случва в нашия свят, и то осъществявано от човек, който наистина има голям достъп до човешките съдби, до най-силните човешки болки - за собственото здраве, за здравето на близките ни, когато понякога новините за съобщаване са нелеки.

Ще чуете и много интересни обяснения по един казус с малко детенце, което почти не може да спи, постоянно страдащо от кошмари и неспокойно, с много страхове. Както и съвети за  любовта на млад човек с много тежък обсебващ характер.


вторник, 30 октомври 2018 г.

Още малко време

Какво ли може да се промени, ако човек знае нещо от своето минало? Какво ли може да се промени, ако човек знае повече за онези изпитателни отношения, в които ту потъва, ту изплува, ту е решил, че вече е на здрава основа и се успокоява, само за да падне обратно във водата само секунда по-късно?
Тогава започва голямото търсене на обяснения... Нумерологията, астрология, и още други и различни методи за поглед към отношенията, тръгва нашия герой да търси с надежда... Ако има щастието да попадне на задълбочена информация и да я разбере, то Еврика, започва проясняването в тая гъста мъгла. Някои неща си пасват перфектно, започваме да разбираме проявите на другия по нов начин, много точно са описани и нашите чувства, но от специалист, който дава без да се церемони конкретни названия на нещата...

Сигурна съм, че повечето хора, които са прибягвали до регресии дори да е имало и друг важен въпрос, то по-често мотивът са сложни отношения в семейството. Спомням си прекрасни хора дошли за малко подкрепа, за онези отговори, които да внесат малко яснота, че да имат сили да продължат. Такива отговори се получават често. Разбираме някои минали казуси, някои стари сценарии и чувства незатихнали, които сега сме дошли да изработим по нов начин. Но какво се случва после... Дали когато се приберат у дома героите търсещи отговори, съпругите и съпрузите, дъщерите, синовете, приятелките, дали успяват да издържат още 50 години на потъване и изплуване... А дали точно това се очаква от тях? Това ли казват нашите духовни водачи, завоалирайки посланията си в описаните животи...

Преди години имах един казус на регресия - съпруга пред развод, която след регресията обаче не се разведе. Остана и даде шанс, миналото беше компенсирано, баланса възстановен... И какво мислите после... Не нямаше "живели мирно и щастливо до големи старини". Нещата приключиха след няколко години.

 И действително е така, идваме и се събираме по работа, работа, работа. Дали ще е да си дадем подкрепа, обич, от която сме лишили евентуално някой друг в минал живот, помощ, която сега трябва ние на свой ред да получим от ближния, а той да се научи да дава... Но това е все работа, уроци, планирани учебни часове, които прекарани заедно и в работа целят да постигнат определени цели за двете души.

След като това се осъществи, то всичко приключва наистина, пътищата се разделят. И сега няма драма, защото драма е, ако по-рано преди да се свърши работата някой реши да си тръгва. Но сякаш и двамата усещат кога е този момент.

Разбрах за себе си какво може да се промени, ако човек знае, независимо чрез кой метод е достигнал някои отговори. Когато знаеш просто печелиш още малко време, но достатъчно. Достатъчно за да не си тръгнеш по-рано от правилното време. Защото за всяко нещо си има точното време.

Като си дадеш сметка колко пъти двама сте се опитвали отново и отново безуспешно да се сработите, да създадете нещо хармонично, и всеки път е завършвало недобре... Това може би донякъде ти дава сили да останеш още, да бъдеш толерантен още, да си минимално тук, да си повече Горе, че да не забелязваш драскотините, следите от зъби, опърпаното ти кожухче, и накрая точно с издръжливостта на бездомното куче през зимата да притвориш очи на слънцето сякаш всичко ти е наред и си най-обичаното и закриляни същество на света.

В такива периоди няма как да издържим, ако не се сещаме за обичните ни същества на Небето. Като няма обич тук, то Там я има, и тя ни е достъпна. В Духовния свят не са само нашите починали близки, но и съществата, които са ни подкрепяли и обичали в различни други прераждания и които и сега изпитват отношения на дълбока привързаност и обич. Копнежите на сърцето ни, носталгията по хубавите щастливи дни от детството, самотата, чувството на неразбиране и жаждата да срещнеш разбиране, всичко това вика тях - духовете на нашите близки от този живот, които ни обичат, духовете на нашите любими от минали животи, които се вълнуват за нас. За това понякога имаме някой от онези сънища дарове, в които ни дават точно от каквото имаме нужда... - независимо дали става дума за пари, любов, решение на казус, енергията на нужното ни идва през съня и ни храни душата, дава ни онзи заряд, който ни е нужен за да издържим тук в настоящия живот.

Отново печелим време за да удържим в изпитанието, което понякога продължава и продължава с години.
Но печелим и друго - разбирането, че не сме сами и че нашите приятели и близки роднини от Отвъдното са много близо до нас.
Временно сме в това тяло и имаме такъв живот, но нормалното ни състояние е в дух и в други измерения. Колкото повече успяваме да си го напомняме, но и да не забравяме важните причини, поради които сме тук, толкова повече шанс си даваме да издържим и да не побегнем от поредния урок... Само търпение и работа върху това, за което сме дошли... и никога да не забравяме любовта на нашите близки Горе, които не са никак далеч. Може на пръв поглед на някой да му се струва че е сам, но нека не забравя прекрасни антураж който го следва, любими баби и дядовци, родители, приятели, любими партньори от други животи, неродени деца, които ни чакат търпеливо да се върнем при тях... Ние имаме огромно семейство обичащи ни души. Каквото и изпитание да преживявате сега, колкото и самотно да се чувствате, а доста често самотни вътре в съществуващи отношения, то спомнете си този прекрасен антураж и им поговорете, разкажете им как сте, спомнете си заедно веселите детски спомени, поискайте им да ви дадат зареждащ сън с ваши общи преживявания.

Това също ще ви зареди и ще ви даде още време, за да извършите това, което е нужно, за да бъде душата ви щастлива, а тя е удовлетворена само когато наистина си изпълнява задачите, уроците, работата, поради която е избрала даден живот - дори това да означава балансиране на стари трудни отношения, изкупление на грешки, изграждане на нови качества и устояване на стари слабости.

Благодаря на моите роднини и приятели на Небето, които не чакат и миг да ми пратят кураж веднага щом усетят нуждата в мен. Наистина ги преоткрих и ги чувствам по нов начин след смъртта им, много много по-близки, много закрилящи и помагащи ми, моето второ семейство.

Не забравяйте че и всеки от вас си има такова семейство, което го разбира, обича и подкрепя безрезервно винаги.

вторник, 20 март 2018 г.

Причини за нерешителносттa, прекомерното мислене на миналото и вътрешното напрежение

Регресия 19.03.2018

Над 3 часа, в които ще срещнете два много различни типажа и два много различни живота.
И все пак макар и диаметрално противоположни, тези два живота разкриват най-дълбоките отговори и търсения от момчето в днешната регресия.

Основната причина да се срещнем днес е нещо надхвърлящо частния случай - една тревожност,  една колебливост при вземането на решения, плюс вредния навик да си прехвърляш в ума стари случки и събития отново и отново до пълно изтощение.

Tова състояние е доста често срещано сред младите хора, с различните му вариации достигащи нерядко до панически атаки.

Кой или какво се крие вътре в нас и подклажда буквално негативните ни наклонности, слабостите и разрушителното мислене ще видите в този класически пример.
Като помощна техника за справяне с това прекалено мислене и прехвърляне в ума на стари конфликтни ситуации освен отговорите получени в регресия препоръчвам  Субективната Комуникация на Хосе Силва (детайли в книгата "Силва метод: ЕСП за всеки ден"). Прилагана за хората и ситуациите от миналото, това е много добър начин да оставим миналото качествено, така че да усещаме покой в себе си, дори ако тези хора ги няма вече на тази Земя, или ако комуникацията на живо с тях ни е много трудна.

Помнете, че всеки е дошъл за различни неща на тази земя, не се сравнявайте с другите, не се упреквайте че нямате същите стремежи, че не отговаряте на масовото мислене на обществото. Това, което е успешен живот за една душа, не е успех за друга, ако те са дошли със съвсем различни задачи и планове. И най-вече помнете, че успеха за духа ни е доста далеч от понятието за "успех в обществото". На условията на последното може и да не отговаряте, а същевременно да сте точно там, където трябва и да служите, както се полага според плана на вашата душа. Този успех е по-важен от всичко. Другия е една илюзия, която създава агония на душата след смъртта, когато осъзнае, че се е излъгала и е пропиляла енергията си в погрешната посока.
За това толкова "успели" хора продължават да бродят нещастни с една огромна празнота в душата си, неразбирайки от къде идва тя след като са получили всички земни блага и постижения. Докато човек не се обърне вътре в себе си да потърси, да се опознае, да осъзнае за какво е тук и накъде е тръгнал в безкрайния път на духа, няма да намери покой.

сряда, 7 март 2018 г.

Новите регресии, нуждата от медиуми за духовни лечения

Новите регресии, нуждата от медиуми за духовни лечения

В последната година пиша все по-рядко и по-рядко в сайта.
Работата и интересните случаи продължават, но едно нещо основно ме спира.
Сега чак си давам сметка, че е вид предразсъдък и не е нужно да му робувам.

Както знаете съществува един Закон за Привличането или Подобието. Той действа на всички и всичко. Колкото повече се отваря човек в една нова посока, толкова повече себеподобни ще среща, или ще привлича такива ситуации, които да го научат на повече познание в областта на интересите му.

Това, което ме спираше да си споделям изцяло мислите и впечатленията са предразсъдъците, които масата хора в обществото имат по теми като духове, общуване с духове, обсебване, магии и т.н.
Факт е обаче, че откакто започнах по-сериозно да превеждам книги на Спиритизма и да чета материали на Шико Шавиер, все неща, които дават една доста по-широка представа за невидимия свят и взаимодействието ни с него, толкова по-често започнах да срещам сред клиентите си хора със способности да усещат духовете, да имат естествени медиумни способности в тази област, случаи на обсебвания и намеси и безкрайно много знаци при повечето хора, че трябва да развиват своите дарби именно в това направление.

Преди споделих няколко регресии тук с примери за духовни намеси при някои хора, но те са много блед пример за нещата, които реално се виждат в регресиите.

Днешната работа с една млада жена ме наведе отново на мисълта, че нищо не е случайно и колкото и аз самата да се противопоставям на това, погрешно робувайки на "какво ще кажат хората", информацията е тръгнала с огромна сила и няма да става по-леко, а точно обратното.

Няма възможност вече, а и честно казано аз не искам, не и след като научих някои неща, които Спиритизма ми даде в теория, а видях в регресиите като потвърждение, аз не искам повече да си пишем лекички забавни истории от регресии - за любови, за заболявания, за сродни души, за други фантастични светове... Всичко това вече ми изглежда супер слабо, то си е било част от моя път, но вече прогледнах за много повече и не мога повече да отбягвам темата.

Много важна тема има, която почти никакви модерни източници на ню ейдж, духовни книги и лектори и т.н. не засягат. Това е реалността на духовете, която е дълбоко преплетена с нашите животи тук и сега, която ни праща такива сигнали, които можем да усетим дори във физическото си тяло.

Ние самите абсолютно винаги сме с "компания". Тази компания, както съставена от наши приятелчета от миналото, много често се обогатява и от непознати духове привлечени по дадени параметри към нас самите или към член от семейството ни, дори децата. Те винаги се опитват да общуват с нас, изпращат сигнали, "говорят" ни по техните си начини, но ние рядко осъзнаваме това, ако нямаме вродена дарба да сме чувствителни именно към такива енергии.

Но дори когато човек няма дарби, той физически може да усети присъствието, когато духовете се опитват с всички средства да общуват с него. Това може да се изрази в слаби болки и "прострелвания" в главата, които, както странно се появяват, така и бързо изчезват. Друг начин да ги усетите е внезапно напрежение в дома ви, което няма логично обяснение, а доста често си тръгваме с подобно напрежение от различни места, дори понякога от такива, на които най-малко бихме очаквали негативна енергия. По-смущаващи симптоми за човек, който не е запознат, са телесните болки, спазми, понякога чувство за душене или тежест в гърдите при събуждане нощем. Една и съща е основната идея на духовете - ТЕ ЖЕЛАЯТ ДА БЪДАТ ИЗСЛУШАНИ, това е най-честата причина да се опитват всячески да ви привлекат вниманието. Понякога методите им са грубички (показват какво им се е случило на тях самите), но в крайна сметка не са злонамерени.

Някои от тях мислят, че трябва да ви покажат своята болка, своето страдание и така ще им обърнете внимание - това действа, когато човек може да си даде сметка, че симптома е нетипичен и явно има друг произход а не някакво заболяване. Но когато ни показват емоциите и чувствата, които най-силно ги владеят много голям шанс има ние да ги объркаме за свои собствени мисли и чувства. Един депресиран и страдащ дух може да излъчи към човек своите мисли и убеждения за света, своите лични причини за гняв, тревога, недоволство, самосъжаление, вина, чувства, че е жертва и с него са постъпили несправедливо, което човека да го усети като задълбочаване на собствената му депресия, неувереност, вина, гняв и всички др.
Много често това са фактите с нас и около нас с близките ни хора. Може да си мислим, че сме защитени и към нас не подхождат подобни духове, но не е така. Съществува един Закон за привличането/ афинитета, който гласи, че ние привличаме към себе си подобни на нас, духове които имат съответната характерна черта, съответните слабости като самите нас, или обратното - силни и благородни черти, което в последния случай е прекрасно, защото ни свързва с по-извисени духовни същества, от които произлизат само мъдри и подкрепящи внушения и съвети.
За да си подсигурим поне в повечето случаи да е най-благоприятния вариант - връзка с висши морално развити духове - нужно е самите ние да се стараем усърдно да работим по своето извисяване учейки и прилагайки на дела милосърдие и грижа към ближния, така както Исус е показал с множество лични примери.

Към примерите за това как се разпознава присъствието на духовете трябва да добавим и нещо, което и аз до скоро не подозирах, поне не чак в такива размери. Това са усещанията при децата. Принципно малките деца знаем, че са много чувствителни, виждат си "невидимите другарчета", забавляват се с тях и това е съвсем естествено. Онова, за чиито мащаби не си давах сметка, е посещението от всевъзможни духове, които идват също поради някакви конкретни причини при децата. Отново в сила е Закона за Афинитета/подобието, който тук се активира по-често, ако духът е имал дете в същата възраст, както е нашето, ако има още сходни елементи, външен вид, качества... нещо, което да напомни на духа за любимото дете, с което се е разделил.

Първият път, когато разбрах за този вид посещения беше с моя син, който в момента е на година и половина. От едно много спокойно и кротко дете без никаква видима причина два дена поред беше нетипично кисел. В този момент проверката с помощта на виждащ медиум извади тази реалност на бял свят. Близък до мен човек с такава дарба успя да провери от разстояние какво се случва и се оказа, че при детето има една жена, беше се надвесила над креватчето му, всъщност тя искаше да се погрижи за него. Когато медиума я разпита защо е дошла и какво и е нужно, духът на жената показа картини от нейн живот, когато е имала две деца, но поради много работа на полето и с животните, тя е оставила грижите за двете си деца на бабите в къщата. Така обаче е лишила децата си от себе си, и след смъртта духът и страдаше, чувствайки, че не им е дала достатъчно обгрижване. Тя се опитваше да "компенсира" това с моя син, макар това да не беше възможно. В този момент медиума използва възможността за да поговори с нея, да я облекчи и утеши в терзанията и, и да я насочи към духовните нива, където я очакваха нейните близки, отдавна починали. По този начин една действително силно страдаща душа на майка получи помощ и успя да си тръгне от това ниско ниво, в което се намираше след смъртта, неспособна да се олекоти сама и да се издигне поради тежките си чувства на самообвинение и съжаление за миналото.

С този последен пример за усещанията при децата стигнахме и до най-важното, което все по-често се дава в регресия - нуждата определени хора да развиват дадената им сензитивност в посока разбиране, помощ и подкрепа за страдащите духове и хора. Понеже духовете и хората сме неразривно свързани - те са нас, и ние сме тях, разликата е само плътното тяло. За това помощта за духовете автоматично означава помощ за хората в материалния физически свят. Колкото по-малко страдащи духове съществуват, толкова по-малко допълнителни проблеми биха имали хората във физическия свят.
Човек може да каже - Но защо има страдащи или негативни или ниско развити духове, които се намесват в живота ни?
Отговора е много прост - Когато населението на Земята се промени и прогресира по отношение на моралното си развитие, ценности, поведение, то едва тогава духовете, които ще излизат от процеса на дезинкарнация на Земята - т.е. след смъртта на човека - биха били по-морално развити и съответното влияние върху инкарнираното човечество би било от съвсем друг тип, ако въобще го има.

Една от основните причини за формиране на този слой страдащи духове е невежеството и привързването към ниско вибрационни чувства и емоции, свързани по някакъв начин с изминалия живот, от който са се разделили или с близки същества или врагове, които са оставили там, а не рядко и заради обвързаност със земни тленни притежания и "богатства", които не могат да си вземат в Отвъдното.

Всеки един от нас, които живеем сега в тяло, един ден може да се окаже в същото положение. Не бива да гледаме на страдащите духове арогантно или високомерно, сякаш ние сме нещо по-добро от тях. Защото това не е истина.

Не е случайно, че все повече хора на средна възраст 30 години осъзнават дарби и сетивност да усещат невидимия свят и да улавят посланията му. Нуждата от помощ се е повишила значително, успоредно с прехода, който преминаваме заедно с планетата Земя. Защото Човечеството не включва само инкарнираните в тяло души, включва също така и безтелесните в момента духове, които обитават слоевете около Земята. Прехода влияе и на тях.

За това не бива да се страхувате от тези теми. Само с познание и учение може да се противопоставите качествено на страха и да развиете това, което на мнозина е дадено до степен да сте полезни на семействата си и на страдащите духове, които неизменно ни заобикалят почти постоянно.

Трябва да имаме предвид че това наистина е бъдещето - телепатията, медиумизма, когато психичните сетива на човека ще работят по друг начин и това няма да е рядкост а принцип за всички. Но за да настъпи това време има преходен период и пионери. Не потискайте в себе си тази сензитивност, само защото ви е страх какво може да видите в тъмното.
Вие сте родителите на бъдещите или вече родени деца на новото време, за които да имат активирано духовно зрение ще е нещо съвсем естествено.
Но как би се чувствало едно такова дете, ако е отглеждано от родители, които са в час с тези процеси и знаят как да преодолеят страха и да възпитат детето с правилното разбиране на нещата, и другия тип родители, които имат типичното мислене от миналия век, при което всяко отклонение от "нормата" е лудост.

Не е толкова трудно да помогнете на страдащ дух.
Трябва ви основата - онова знание, което има нужда да чуе един дух, за да го подпомогнете да се освободи от гнева, обидата, самосъжалението, желанието за отмъщение, депресията, вината, за да може да си прости - на себе си и на всички, които някак са го засегнали или се чувства тяхна жертва, и така да го олекотите за да е възможно заминаването му за духовните сфери, където му се полага.
Много от тях са в дълбок смут, не знаят нищо, не предполагат дори, че прераждането съществува. изненадани са от факта, че не са изчезнали заедно със смъртта на тялото си, но нямат идея къде са и какво им се случва, не знаят за Бог, не знаят как да си помогнат.
Други са се отдали на ниски чувства и емоции и постоянно преживяват някой мъчителен момент от изминалия си живот. Гнева и обвинението ги е привързало енергийно към онзи техен живот и те не знаят че има и по-добро и че могат да се освободят.
Идеята е да им разкажете за тези възможности, че нищо не е приключило, че ще им се даде нов шанс, че съществува милостив и справедлив Бог, който е създал такива духовни закони, които ни дават шанс да поправим някой лош избор, за който сега съжаляваме, че нищо не е фатално изгубено. Да насочите мислите им към прошка - на себе си, и на всички участници в живота им, защото това е най-добрия начин да се издигнат над ниските емоции.
И когато им е трудно да разберат прошката дайте им малко подсказване - насочете ги да си прегледат плана преди раждането, припомнете им за съществуването на този принцип - избора на душата на главните и уроци и изпитания в живота. Тогава духовете сами ще ви покажат какъв е бил - обикновено подават картини, от които се вижда началния замисъл на тежките им изпитания, и макар и провалени или изкушили се от друг път, различен от този, който душата е имала в плана, то те разбират много дълбоко случилото се и сега вече им е по-лесно да простят на участниците в тяхното изпитание.

Често пъти онези, които се оплакват че са жертви, се оказва че сами са причинители на страдание. Когато им помогнете да си спомнят това (все едно им правите регресия :) то пред очите ви, пред духовното ви зрение се случва нещо неочаквано - те олекват много бързо и си тръгват към Светлината без повече да се бавят.
Свършили сте си работата.


Източник на български език за материали на Спиритизма, Алан Кардек, Шико Шавиер и други медиуми: http://spiritismallankardecbg.blogspot.bg

неделя, 17 декември 2017 г.

Едно обяснение за хипер-активните деца - Регресия 9.12.2017

Може би най-хубавия коледен подарък е, когато търсещия човек намери такова обяснение за проблемите и тревогите си, че отново да може да усети покой в сърцето и ума си. Независимо дали само ще чуете такава история, ще прочетете чужда регресия или ще преживеете лично такава, то със сигурност може да заключим и да направим извод, че всичко, абсолютно всичко, което преживяваме, колкото и необяснимо, тежко, жестоко или несправедливо да ни се струва от настоящата ни гледна точка, е в пълна хармония с Цялото, с нашия път на душата, с духовните закони за развитие, прогрес, афинитет, причина-следствие и най-висша справедливост.

Само временното ни заслепение и липсата на пълен достъп до спомените ни кара да страдаме, да се чувстваме в несправедлива ситуация, с най-тежкото и непосилно бреме на плещите си и като жертва.

Но доказателства за обратното идват постоянно, само ако човек съумее да се вгледа, да се отпусне и да позволи интуитивно да оцени нещата, без да се бори с тях, без да защитава отривисто старата позиция на жертвата - само тогава усеща енергията на Истината. А Истината наистина освобождава, позволява да бъдем себе си, да гледаме по спокойно на нещата, да премахнем огромния товар и непосилното бреме, което носим. Истината е тази, която не наранява, а лекува, макар и първоначално да се страхуваме да я чуем. Но само тя има силата да трансформира, само тя ни помага да излезем от ада, в който живеем.

Историята, която ще чуете днес е много много неочаквана като обяснения за нещата. Отправната точка е едно детенце, което е представител на една немалка група деца, чиито родители срещат огромни трудности във възпитание, разбиране, вписване в "системата".

Изключително съм благодарна на тази майка, която нямаше намерение да прави своята регресия публична, която първоначално не разбираше колко ценни за всички майки в нейното положение са обясненията, които преминаха през нея, но успя да ме разбере след множество молби. Ще ми се да имаше повече честни и смели хора като нея, които на първо място да пожелаят и така да сътрудничат в регресия и на второ място да успеят да се поставят на мястото на другите страдащи и да им помогнат с това, което имат - информация-съкровище, която може да облекчи не едно и две сърца.


понеделник, 11 декември 2017 г.

Помощ и премахване на евентуално съществуващи духовни влияния

За всички, които са търсили регресията като начин да разберат и да си помогнат за премахване на евентуално съществуващи духовни влияния, следната информация може да ви помогне много по-цялостно:

Лечение и терапия на Обсебване

Прости или по-слабо развити обсебвания

ВЪВЕДЕНИЕ

В "Генезис" Алан Кардек пише, че в повечето случаи за обсебения индивид неговата собствена усърдна работа в посока себеразвитие е достатъчна за да го освободи от неговия обсесор без помощта на другите.

Това е така, когато процеса не е станал твърде тежък и обсебения индивид е в състояние да разпознае възможността за едно външно влияние. Някои сигнали, които биха посочили такова ниво на обсебване включват: странни идеи, с които индивида улавя че често се забавлява, но които имат неприемливо естество и не са типични за неговата собствена личност; внезапни смени на настроението и чести пристъпи на негативни чувства (тъга, гняв, страх и т.н.) и желанието да потъваш в тях въпреки налични причини за тяхното присъствие; появата или усещането на физически заболявания без никакво медицинско обяснение и т.н.

Цялата статия: http://spiritismallankardecbg.blogspot.bg/2017/12/3.html

четвъртък, 7 декември 2017 г.

Причини за духовните въздействия и обсебването

За причините, за които свидетелства Спиритистката доктрина имах лично възможността да се убедя не един и два пъти в регресия.

Възможно е човек да се страхува дори от думата обсебване, но по-голяма превенция и защита от правилното познание и разбиране на нещата няма. Само когато разбираме нещо в дълбочина, когато сме наясно с възможните причини за възникването му, то ние бихме могли да се постараем да не допускаме подобни условия провокиращи негативни духовни влияния и обсебване.

Много важен материал за всички, които развиват медиумните си способности, защото те са една от най-уязвимите групи, независимо признават ли своята сензитивност или я потискат.


Нека сега разгледаме четири причини за обсебване, чрез които ще видим и вибрационния афинитет и фактора на моралните недостатъци в тези различни случаи.

МОРАЛНИ НЕДОСТАТЪЦИ


Тази причина е директен резултат от закона за морален афинитет, според който ние привличаме компанията на други, и инкарнирани и дезинкарнирани, чиито идеи и склонности са подобни на нашите собствени. Например един човек, който мисли и действа поради слабости като гордост, завист, алчност, омраза и т.н., както и такъв, който участва в нездравословно поведение като злоупотребата с алкохол, наркотици, дори храна, безразборна и/или насилствена сексуална активност, умишлено малтретиране на други хора и т.н., ще привлекат, според природния закон, духовни спътници с подобен характер, на които им доставя удоволствие да гледат деянията на такъв индивид, и които дори се "хранят" от енергията, която такъв човек излъчва. Освен това, когато развитието на такива нисши чувства и поведение стане навик, тогава човека стабилно задържа една и съща вибрационна честота като на своите объркани нисши духовни спътници, които по този начин са способни да се вплетат в една силна психична и енергийна връзка с него.

ЦЯЛАТА СТАТИЯ: http://spiritismallankardecbg.blogspot.bg/2017/12/2.html

сряда, 6 декември 2017 г.

Духовното лечение

Духовното лечение в неговата цялост не включва само човека, който идва за регресия. За да се получи пълно освобождение от миналото твърде често трябва да се обърнем и да решим проблемите в отношенията си с нашите събратя, родители, врагове, любови, деца от миналите ни животи, с които са се получили травми, неразбиране, поводи за гняв и ярост. 

Особено когато по-голямата част от тях са в духовното ниво се получават различни по степен процеси на влияние в нашия живот, които могат да се разглеждат и като един вопъл, като зов за помощ от някой страдащ дух, хванат в ниските вибрации на силни емоции от минали събития. 

Докато си затваряме очите обаче проблема никога не може да се реши. Независимо знаем ли, чели ли сме, атеисти ли сме, скептици ли сме, ние всички подлежим на прости духовни влияния та чак до обсебване, което в световен мащаб има размерите на епидемия, поради нерешаване на проблемни отношения между нас човеците - инкарнирани и дезинкарнирани, поради отлагане, егоизъм, гордост...

ОБСЕБВАНЕ 1 част - дефиниция и режим на действие

ВЪВЕДЕНИЕ

Навсякъде около нас има духове от различни нива на еволюция и морално и интелектуално развитие, които редовно ни влияят чрез техните внушения и интуиция, били те позитивни или негативни, в зависимост от природата на духа. Това е защото, материалния свят, в който ние живеем оперира в едно постоянно взаимодействие с духовната сфера, която съществува паралелно с него. Съществата от двата свята са способни да влияят и да си въздействат едно на друго.... Цялата статия: http://spiritismallankardecbg.blogspot.bg/2017/12/1.html