вторник, 22 октомври 2019 г.

Доколко чрез медитация, регресия или други практики ние можем да избегнем негативни събития

Автор: Павлина Николова, регресия в минали животи


Тази статия цели да обясни простичко някои концепции, които ненужно плашат хората...

Масово сред хората интересуващи се от духовна литература и духовни практики битува погрешното схващане, че щом те са "поели по този път", то автоматично ще бъдат извадени от въздействието на всеобщите Вселенски Закони, т.е. животът им ще бъде лишен от всякакви изпитания и трудности.


Тази статия цели да обясни простичко някои концепции, които ненужно плашат хората, не поради своята негативност, а поради повърхностното им разглеждане и употреба в редица методи. Масово сред хората интересуващи се от духовна литература и духовни практики битува погрешното схващане, че щом те са "поели по този път", то автоматично ще бъдат извадени от въздействието на всеобщите Вселенски Закони, т.е. животът им ще бъде лишен от всякакви изпитания и трудности. Тази заблуда неминуемо бива развенчана в хода на времето, което води до едни разочаровани и обезнадеждени хора, които в доста случаи отхвърлят напълно духовния път като една лъжа. За това немалка отговорност носят учителите, гурута, мастерите и всички онези, които допускат половинчатото познание волно или неволно. Но в крайна сметка най-голяма отговорност си носим самите хора, че се съгласяваме да ни продават химери без здрава основа и логически смисъл. Независимо какви сме по професии, особено пък българите, не сме никак глупави. Но сякаш понякога само избираме да бъдем излъгани, за да избегнем поемането на отговорност...

За да разберете правилно тази статия е нужно да изясним няколко неща. Вие всички сте чели или чували поне за Закона за Причината и Следствието. Всички вероятно сте чували и за Кармата. Защо тогава втория термин ни плаши толкова повече, а първия остава сякаш неуважен от гледна точка на цялата драма, с която ние хората обгръщаме едно и също нещо. Това са два различни начина за изразяване на едно и също нещо. Законът за Причината и Следствието е много важен за всички нас. Благодарение на него днес ние сме тук, където сме, научили доста неща, но и предстои още много да научим. На сцената на планетата Земя (и не само на нея), на която човешките души се инкарнират, този закон позволява балансирането на всички наши постъпки. Именно усещането на следствието ни учи най-добре.

Кармата е същото нещо -  това са всички наши инвестиции, които сме направили в доброто, или в не до там добри дела, чиито плодове в определен момент е време да оберем или изплатим на Земята. Обикновено подобно балансиране на кармата се случва не в същия живот, особено ако сме били потънали в невежество, а когато духа е преминал поне няколко инкарнации и е вече събуден да осъзнава последиците от своите постъпки. Точно тогава има най-голям учебен ефект. (Или в същия живот, както се случва на нашата планета в последните години по засилено).

Много хора смятат, че това е нещо негативно и страшно, само защото са забравили как са се чувствали преди този живот, когато злодеянията, които са извършили към другите, са им тежали на душата с пълна сила. Когато един дух вземе добри решения за своята промяна, подобрение и обновление, независимо че още Горе, в Духовния свят (ако изберем Духовни Колонии, а не самостоятелно блуждаене), той преминава класове в които изучава слабостите си и работи по трансформацията си, обаче само когато дойде на сцената на физическия живот такъв дух може реално да изпробва и да докаже пред себе си и пред Висшата Сила какво е научил.

Едното е теория, а другото практика. Изплащането на кармата, което се нарича още изкупление, в първата основна характеристика на инкарнациите на духовете идващи на планетата Земя (с малки изключения). Изпитанията с цел прогрес и развитие - е втората характеристика на нашия физически свят и на въплъщенията тук. Ако само можехме да си спомним какво е чувството да ти тежи дадена простъпка, душата ти да страда поради осъзнаването колко болка е нанесла другиму, тогава щяхме не да се страхуваме, а да се радваме, когато дойде Големия Кредитор, Божествената Справедливост, да поиска да платим своя дълг. Няма по-голямо щастие за душата от това да ѝ е леко, да не ѝ тежи нищо. Тук на Земята изплащането се случва по различни начини. Това е трансформираща енергия която идва всъщност да ни помогне. Само поради нашето незнание и неправилна гледна точка, поради дефицит на истинска здрава вяра, ние изпадаме в страх как ще плащаме своите постъпки, и допускаме да ни плашат думи като карма.

Бързам да Ви кажа, приятели, едни много силни думи на Исус, чието потвърждение и истинност се получава много лесно, при простото анализиране на няколко минали живота на един човек. А именно: "Любовта покрива множество грехове." Вместо да се страхувате от кармата, от евентуалните последици от дела, които дори не помните от минали прераждания, работете в посока във всяко ваше дело и действие да има любов, грижа, внимание и уважение към ближните... (Запомнете, че ближни са ни всички, не само собственото семейство или приятели).

Само делата Ви имат значение. Не думите, не претенциите, не дипломите на стената, или известните имена на учителите, при които сте се обучавали... Само любовта, която на дело сте приложили, служейки с каквото можете и умеете на другите, на непознатите... Само това може да изкупи миналото, да смекчи следствията от вашите собствени минали постъпки. И това е една много добра новина. Това означава, че не винаги едно злодеяние е нужно или задължително да бъде изплатено с равно по сила и характер страдание и буквално преминаване през дадена ситуация. Бог ни е оставил и друга опция - доброто, което вършим, което може да изиграе ролята на наш парламентьор и адвокат пред Вселенските Закони. Трябва да разберете, че няма как някой друг да ни свърши работата. Макар че повечето хора отхвърлят религиите, то те подсъзнателно търсят онова, което в католицизма се нарича "продажба на индулгенции" - т.е. опрощение на греховете срещу заплащане.

Съвремието, в което живеем, обаче, ни предлага това прикрито под маската на разнообразни методики и специалисти, които смело заявяват, че чистят кармата ни и обещават щастие и безпроблемен живот с пълни шепи. И колко често и колко много от нас тръгват по този път, обикаляйки не един, а редица гурута и енергийни "специалисти" в преследване на заветната цел, която разбира се никога не постигаме. И всичко това поради нежеланието ни да се задълбочим в духовните търсения, четене и най-вече прилагане. Разберете, приятели, че никой не може да осигури вълшебното хапче, което като с магическа пръчка да изцели вашите минали животи или делата, които сте сътворили в настоящето си прераждане. Освен самите вие... Никой друг!

С всичко, което изберете да правите от тук нататък -  от мислите, от отношението, дисциплината, работата в полза на другите, от толерантността, снизхождението към чуждите грешки срещу вас, от прошката и братското отношение, зависи вие постепенно да измените планираните за вас изкупления и изплащания на кармични дългове. Няма такава медитация или друга практика, която да отмени миналото. Всички тези методики, плюс метода на регресия в минали животи, който аз практикувам, могат да ви снабдят с информация, да усетите нещата сами, да ви мотивират, да получите кураж и вдъхновение. Но самите вие сте тези, които трябва след това да прилагат в живота си и сред околните хора научените изводи и прозрения. Ние трябва да сме много благодарни, че живеем в такава епоха, когато има толкова много средства за опознаване на себе си, на близките ни хора, особено когато връзката ни с тях е голямо изпитание, и които средства ни ориентират за посоките, към които да поемем чрез лично преживяване. Не можем да се оправдаваме вече с невежество или липса на информация.

Времената, в които живеем, особено от есента на 2018 г., И все по-засилено тази есен на 2019 г., сякаш концентрират в себе си множество кармични срещи, събития, изпитания за изчистване на ненужното и приветстване  на новото. Това са процеси нужни на наши свят (прехода на планетата в свят на Регенерация) и ако ние искаме също да се развиваме, ние трябва да минем напред без страх. Огнените енергии, които бяха пуснати последните месеци, няма да толерират и ще изгорят по пътя си всичко, което е дисхармонично в нас и нашия живот. Как ние без да имаме медиумна дарба или второ зрение разбираме това? - посредством всички катаклизми, които масово започнаха да се случват в живота на нас самите и на близките ни.

Това е "Колелото на съдбата", когато ние отлагаме промяната с години... Е, идва време, когато вече никой не ни пита. Просто ни поставят в нова ситуация и това е... Страшно ли е това? - Не! Но за да си запазите здрав разума е нужно да разберете и приемете,че по старому повече не може. Не бива да се съпротивлявате на промените, било то в работни или семейни отношения, връзки, убеждения и отношение към света. Оцелява онзи, който е гъвкав. Онзи, който не заявява, че вече всичко си знае, че всичко вече е научил и прочел. Но оцелява онзи, който е смирен и осъзнава, че трябва цял живот да учим, и че макар да не разбираме сега какво е, то зад всяко нещастие има една разумна, смислена причина и тя крие в себе си съкровище - онова до до, което може да дойде към нашия дух и да допринесе за неговото развитие... Само ако не се пуснем по нанадолнището на оплакванията, обвиненията, мрънкането и озлобяването към "Божите наказания, които не сме заслужили".Много е важна нашата реакция на случващите се изпитателни промени:
- дали ще обсъдим нещата;
- дали ще ги обявим за лоши;
-дали ще се опитаме да видим зад привидното Само здравата вяра и правилното разбиране на Божествените закони могат да ни предпазят да останем на твърда земя в тези времена на огромни енергийни вълни, които периодично ни поливат.

Понякога може да ни се струва, че губим зрение, че и да дишаме дори не можем, но една част от нас може да накара цялото ни същество дори тогава да не спира да крачи в правилната посока, докато не премине тази приливна вълна.
- Запомнете, че всички сме души в урок и онези, с които живеем също имат своя път тук. Усвоили сме в различна степен някои уроци, а я други сме тотални новаци.
- Не бързайте да отхвърлите и да съдите ближния за това, че не в взел изпит от по-горе клас. И на вас ви трябваха години в училище за да го преминете успешно.
 - Не приемайте промените като драма. Дори те да означават една здравословна дистанция с кръвни роднини.

Помнете, че за пътя на всекиго са нужни подходящи условия за растеж, но първо: - за събуждане от дълбокия сън, в който се намира по-голяма част от човечеството. - научете се да се осланяте на Висшата Сила. Молитвата е най-ефективната практика,  когато е казана с няколко думи, бликащи от сърцето. Тя обаче има мощта на ракета, изпратена светкавично до вашите закрилници и духовни водачи. Търсете по помощ и съдействие от Бог. Това ще ви отвори Сетивата да усещате все по силно езика и съветите на своите духовни помощници.

Автор: Павлина Николова,  регресия в минали животи

Няма коментари:

Публикуване на коментар