понеделник, 13 април 2020 г.

Регресия 24 Март 2020 и коментар от дните след регресиятаЗа ценителите на истинското преживяване в регресия - една прекрасна история и личното усещане на младата дама след самата регресия, в нейните собствени думи.


аудио запис Регресия 24.03.2020Някои по-лични моменти са изрязани, но споделеното и самата плавна връзка, която тя получи от своя Духовен Водач, наистина бяха много ценно преживяване и удоволствие за мен.


КОМЕНТАР от клиентката
След самата регресия още продължавах да усещам и мисля видените животи и героите. На другия ден реших да запиша тези впечатления, нещо като изводи от преживяването, които се надявам да са полезни и на други хора. Или какво аз осъзнах с помощта на регресията.  
Човек се вижда в различни животи, за да открие истинските аспекти на душата си. Те са несвързани с конкретни обстоятелства. Проявяват се по един и същи начин и в живот като войник, работник, интелектуалец. Т.е. героят, мястото, епохата са различни, но душата се чувства съвсем еднакво. Например в моя случай се очерта и усети едно много силно чувство на независимост, свобода. И от тази позиция героите ми действаха. Абсолютно се разпознах в тези различни хора, същите стремежи и възприятия, “да това съм аз, това е част от мен”. Така човек наистина се опознава.
И си дадох сметка, че не всичко трябва да бъде поправяно, или да се търси някаква кармична обусловеност. Има и неизлекувани рани и наследени страхове, но има и подход и светоглед, който е уникален за дадената душа. Например ако е малко по-дистанцирана в отношенията си с хората, това не е непременно “дефект”, който е в следствие на натрупани обиди. Та ние сме толкова различни!
 Също част от информацията която ме интересуваше я получих още в предварителния разговор с Павлина. Както тя самата каза, отговорите на духовните водачи започват да ти се дават още когато решиш да направиш регресията. И наистина така се случи.
Няма универсален подход към живота. Твърде много различни души населяват Земята и всеки си има път. Главното е всеки да открие Любовта и да действа чрез нея спрямо другите и в света като цяло. Любовта е детектора дали нещо е правилно или не. Носи ли ти удовлетворение, с какво чувство го правиш, влагаш ли сърце или е механично, какъв е ефекта от него, ще донесе ли на другите нещо добро, ще ги направи ли щастливи…..Всеки може да си измисли формула за проверка на действията си, задавайки си подобни въпроси, за да си намери верния път.
Моя духовен водач ми изпрати това послание или поне аз така го разбрах. :) 
Бъдете щастливи!

1 коментар: