неделя, 2 юли 2023 г.

Причините за проблем в проговарянето при едно дете видени през регресията на неговата майка

Регресията е от края на Април 2023, проведена в София на живо.

Основното притеснение на клиентката беше за здравословното състояние на нейния син, трудността му да проговори както и други физически неща при него, които медицината беше обозначила неубедително с етикета - от спектъра на аутизма. В действителност има много дечица проявяващи симптоми в тази група, но има и много, които попадат там поради липса на друг начин да бъдат разпределени. 

Записа е изрязан от втория показан живот, който касае по-лично майката, като споделяме само този конкретен живот и всички разсъждения и отговори по него и получения коментар от Духовния Водач. 

Зaписа е качен на стария ми Youtube канал, където ще продължа да качвам нови регресии за по-лесно ориентиране от ваша страна в този жанр материали. https://youtu.be/OMJRqLXTx1Q

Няма коментари:

Публикуване на коментар