вторник, 10 февруари 2015 г.

По пътя към Светлината - Живот на други планети

Често срещам хора, които са чувствали много силно Онова Чувство на Носталгия по Дома. Но много повече са тези, които ще сметнал първите за луди, поради факта, че те сами никога не са го изпитали.

Този материал няма да подейства на някои от хората. А на други емоцията ще се появи още в началото. Когато видиш твоята истина извадена от дълбините на сърцето ти и облечена в думи, думи, които някой непознат е подбрал, когато си спомниш Онова Чувство, за което те беше срам да споделиш като дете гледайки безброй пъти към осеяното със звезди нощно небе... просто за да не изпаднеш в ситуацията да обясняваш, че не си луд и действително изпитваш копнеж, в който няма нищо земно... Ето тогава тръгват сълзите. Но това не е тъга, а радост, че най-после се потвърждава онова, което малкото дете чувстваше и пазеше като своя тайна."В дома на Отца ми има много обиталища" 
- Исус (Ев. Йоан 14:2)


Дали всички небесни тела, които обикалят из космоса, са населени?

"Да; и земните хора далеч не са, както вие предполагате, първи по разум, доброта и общо развитие."

Откъси от книгата "По пътя към Светлината", 
от Духа Емануел,  психографирана от Шико Шавиер през 1938г.
1. ЗВЕЗДНА СИСТЕМА КАПЕЛА

В съзвездието Колар има една величествена звезда.
По нейния път към безкрайността,  тя е следвана от нейното семейство от светове
прославяйки с песни нашия Небесен Баща. 

Нейната светлина пътува 42 години за да стигне до Земята. 
Преди много хилядолетия  една от планетите в система Капела, която има сходство със Земята, беше достигнала връхна точка  в един от необикновените си еволюционни цикли.

Последните битки на един дълъг период на усъвършенстване бяха очертани,
както това сега се случва на Земята. 

Там имаше няколко милиона непокорни духове, по пътя на обща еволюция,
но те възпрепятстваха трудните обединения, придобити от онези хора, изпълнени с благочестие и добродетели.

И въпреки това едно голямо дело на генерално прочистване щеше да ги премахне от планетата.

Великите Духовни водачи на земното човечество, в името на Бог, решиха да поставят тези духове, които бяха извършили няколко престъпления  (на родната им планета), - 
тук на Земята, където те щяха да се учат посредством болката и здравата работа, как да овладяват великите добродетели на сърцето и едновременно с това да подпомагат прогреса на своите по-нисши братя.

Тук ги приветства Исус (върховния Водач на Земята), с думи на мъдрост и състрадание.
Той бе поканил тези окаяни души да разплатят собствените си дългове чрез изпълняване на задълженията си за солидарност и любов; да положат усилия за своето обновяване.

Тези измъчени и страдащи духове, които бяха оставили зад себе си цял един свят на привързаност и обич, въпреки каменните си сърца,  практикуващи злото, те щяха да бъдат прогонени в тъмнината на Земята; 

те щяха да вървят пренебрегнати в нощта на хилядолетията, носталгични и огорчени; щяха да се прераждат сред невежи и примитивни раси, спомняйки си "Изгубения Рай" в далечното небе... 

За няколко века те нямаше да виждат меката светлина на Капела...

Бележка: Луцифер - "носител на светлина", "утринната звезда" на латински, 
бил изгонен от Рая, защото въстанал срещу Бог. Тук много добре представя образа 
на прогонените от система Капела духове.

Тези духове в изгнание през онези далечни векове постепенно подобриха 
биологичните особености на човешката раса.

Голям брой от тях се установиха в Азия, от където пресякоха полуостров Синай
поемайки към Африка, към Египет, преселвайки се в далечната Атлантида,
от която няколко региона в Америка все още пазят известни следи.

След като чуха думите на Божествения Учител, преди да започнат да се раждат на Земята,
прокудените духове запазиха в съзнанието си  обещанията на Исус, който от своя страна
съживяваше тези обещания чрез своите посланици и мисионери, които периодично пращаше на Земята.


Ето защо епоса за Евангелието на Исус бе предсказан няколко хилядолетия преди Той да се появи във света.


2. ЕГИПЕТСКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сред деградиралите духове на Земята онези, които бяха част от  Древната Египетска цивилизация, били най-известни с практикуване на Доброто и преклонение към Истината.
Освен това, трябва да знаем, че те са имали най-малко дългове пред Божиите закони.

Благодарение на своите развити морални постижения те пазели в душите си жив спомена 
за далечната си родина.

Една мъчителна носталгия по небето станала основа за техните религиозни организации.
Нито една друга цивилизация нямала толкова развит култ към смъртта, както те.


Във всяко сърце живеело силното желание за връщане на далечната планета!


3. ТАЙНАТА НАУКА

Египтяните донесли една наука, която не можело да бъде разбрана от тогавашното общество.

Тези велики учители на Античността били принудени да задържат своето напреднало знание 
в изолираната среда на храмовете си.
Задълбоченото познание било ограничено до най-учените жреци по това време.
Мъдрите египтяни знаели много добре, че би било неуместно разкриването на великите духовни истини на този етап на земно развитие.


4. СИМВОЛИЧНИЯ ПОЛИТЕИЗЪМ

В езотеричните кръгове било известно съществуването на Един Бог - Баща на всички създания. 
Вече била позната и ролята на духовете, които били отговорни за изпълнението 
на физическите и социални закони на планетарното съществуване.
В тази среда на окултни учения се разпространила политеистичната идея.
Масите се нуждаели от този символичен политеизъм. Великите жреци познавали тази слабост на младите души.


5. КУЛТА КЪМ СМЪРТТА И Метемпсихозата


Една от съществените черти на този велик народ било настойчивото и постоянно занимание 
с темата за смъртта. Техния живот бил просто едно усилие да умрат добре. Това било естествено, великия народ на фараоните още държал в спомените си болезненото прогонване на Земята.

И тези спомени били толкова болезнени, че създали теорията за Метемпсихозата, вярвайки че една човешка душа може да бъде родена в едно неразумно животно, в резултат от Божието наказание.

Бележка на Емануел: 

"Прераждането на високо интелигентни духове сред примитивни раси не бива да предизвиква противоречия. Нека си спомним, че чистия метал, като златото например, няма да измени себе си, само защото е сложен в нечист съд. Всяка възможност за правене на добро е свещена.

А какво трябва да се направи с един невнимателен работник, който чрез правенето на зло,
унищожава всички перфектни инструменти, които са му били предоставени?

Той загубва правото да използва по-добри инструменти.

Едно справедливо и добро обучение ще го накара да използва несъвършените инструменти
докато не се научи истински да оценява и пази богатствата, с които разполага."

(Метемпсихозата е само една алегория представяща тяхната ситуация на раждане сред примитивни създания, защото човешката душа не регресира.
Вижте "Книга на Духовете" въпрос 611-613)


6. ПСИХИЧНИТЕ НАУКИ


Днешните психични науки били известни на жреците на египетските храмове.
Предназначението на душите, общуването с мъртвите и множествеността на съществуванията 
и планетите били въпроси познати и решени.

Изследване на тяхното пиктографско изкуство доказва истинността на нашите твърдения.
Голям брой от техните стенописи показват земния човек следван от неговия дух.
Тяхното познание за човешкия магнетизъм било по-висше от съвременните знания.

Смъртта на един владетел предизвиквала уважение и дълбока почит.
Така гробниците били освещавани с един обичаен магнетизъм. В това магнитно насищане, 
което все още предизвиква хилядолетията, се намира причината за голямата трагедия
случила се с лорд Карнарвън и някои негови приятели, които първи влезли в гробната камера на Тутанкамон.


7. ПИРАМИДИТЕ

Тези грандиозни паметници постигали едновременно две цели: 
да представят най-свещените храмове на изследване и иницииране, и в същото време били книга на миналото, с единични пророчества за бъдещето.
Пирамидите разкриват най-необикновената технология и познание на онези духове, които 
изучавали Истината и живота.

Всеки техен размер е символ и израз, свързан с Космогоничната система на планетата и позицията й в Слънчевата система.


8. ИЗКУПЛЕНИЕ

След тези необикновени наставления, великите мъдреци на Египет се завръщали в духовния свят. С връщането им на Капела свещеното им познание започнало да изчезва.
Загадките на Изида и Озирис били последвани от Елевзинските мистерии.

Повечето от тях се завърнали на Капела, но един голям брой от тези духове
все още работят в редиците на Исус и неколкократно те се прераждаха на Земята 
за да изпълняват благородни и благословени мисии.


9. ИНДИЯ И ХИНДУИСТКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ


Сред духовете в изгнание на Земята, онези, които се събрали  по поречието на река Ганг,
били първите, които поставили основите на едно организирано общество.
Хиндуистките организации предхождат, както Египетската цивилизация, така и Израелските групи.

Тези заточени души получили думи на Любов от Исус, които те съхранили в съзнанието си,
и превели тези думи в красотата на Ведите и Упанишадите.

Това били първите гласове на Философия и Религия по Земята, като че ли тези думи дошли от пророци и учители, в чиито традиции хората да търсят Истината.

По това време в Индия се събрали истинските арийци и създали легендите за Изгубения рай,
където хиндуистите сочат извора на своя благороден произход.
Някои историци вярват, че става въпрос за древния континент Лемурия, разрушен частично от Тихия и Индийския океани.

Но истината е, че индусите били част от духовете прогонени от Капела, точно както египтяните.

Всички европейски народи произхождат от тях.
Езиците на белите раси имат сходство със Санскрит, който е спомен от езика 
говорен на тяхната планета на произход.


10. МАХАТМИТЕ
(Великите Души)


Тръгвайки от свещените земи на Ганг, всички свободомислещи хора  били разпръснати по Земята, бунтувайки се на принизеното положение наложено от изгнанието.
Ведите в действителност са една възхвала на вярата и надеждата, в лицето на Бога на Вселената.

Появили се толерантност и търпение сред хората издържали на всички болки, които чакали върховния момент на изкуплението.

Махатмите създали такава духовна атмосфера за индусите, че дори и днес всеки чужденец посетил светите земи на Индия усеща дълбоко нейната психична атмосфера.

Махатмите вече са завещали своите послания на любов на света.


11. КАСТОВА СИСТЕМАИндусите, въпреки тяхната висша степен на духовно познание, в известна степен не били осъществили някои свещени опитности.

Техните въплътени водачи знаели за духовните истини. Те винаги приемали с любов 
великите мисионери на Античността, приемайки ги за Аватари на самия Исус.

Кришна, Буда и други, били носители на Великата Истина.

Но въпреки духовната си традиция индусите позволили на гордостта  да порасне като трън в сърцата им, гордостта, която била причината за прогонването им на Земята.

И от тогава кастовата система разделя тяхното общество.

И дори днес просветления дух на Ганди не може да елиминира тази абсурдна система 
от сърцата на любимия му народ.
Индия е матрицата на всички философии и религии по света

Една огромна благодарност ни обзема, когато изследваме духовното величие и мистериозните красоти на тези прекрасни хора."По пътя към Светлината", 
(на Духа Емануел и Шико Шавиер)

Бихме искали да добавим, че според посланията на Добрите Духове от 1972 година планетата Земя получава духове от система Алцион, която принадлежи на звездния куп Плеяди в съзвездието Бик.

Някои от индиго децата са тези духове

Те са интелигентни духове, но не задължително морално еволюирали.
В действителност много от тях са правели зло и са извършвали големи престъпления 
на собствената си планета.

Дори и така, те се раждат на Земята за да подобрят настоящия човешки генотип, до момента, 
в който Високо Развити духове ще може да се раждат на Земята използвайки тела, който са 
в състояние допуснат проявата на техния висш интелект и медиумни способности.

Според Спиритизма значението на 2012 в Майския Календар, очаквания "край на света", се отнася до началото на промяната от "Свят на Изпитания и Изкупление" към 
"Свят на Възстановяване" 

Новата Ера, както твърди Алан Кардек  в книгата  "Генезис според Спиритизма"
(глава 18, въпроси 27 и 28) и в "Евангелие според Спиритизма"
(глава 3, въпрос 17) пише:

"Световете на Възстановяване служат като преходни зони 
между световете за изпитания и щастие.
Разкаялата се душа намира спокойствие и почивка в тях
и може да продължи с процеса на пречистване.
Без съмнение, човек все още е подвластен 
на законите управляващи материята:
човечеството все още изживява вашите усещания и желания,
но е освободено от неуправляемите страсти,
на които вие робувате - освободено от гордостта, която умълчава сърцето,
от завистта, която изтезава и омразата, която задушава.
На всички страни е изписана думата любов; върховна справедливост изпълва 
всички социални отношения; всеки човек разпознава Бога и се старае да се движи в Неговия път, изпълнявайки законите Му.Междупланетарните миграции са по-често срещани от колкото предполагаме...


И преди няколко десетилетия хора като Ерих Фон Деникен, Джийн Родънбери, Джордж Лукас,
Стивън Спилбърг, започнаха да подготвят човечеството да се пробуди за въпроса НЛО.

Така че, ако вие чувствате една силна и необяснима носталгия,
докато се взирате в звездите през нощта,
вие може да сте от духовете от една далечна слънчева система,
които сега живеят на Земята...

Но изгнанието няма да е вечно

Всички планети във Вселената се поддържат една друга.

В крайна сметка - ние сме просто едно голямо семейство 
с един и същи Баща - Създател:

БОГ


Няма коментари:

Публикуване на коментар