сряда, 27 февруари 2019 г.

В НИСКИТЕ ЗОНИ, от "Наш Дом", на медиума Шико Шавиер

НАШ ДОМ
Глава 12
В НИСКИТЕ ЗОНИ


от "Наш Дом", на медиума Шико Шавиер
чрез духа на Андре Луис


След като получих такива ценни разяснения, се почувствах много нетърпелив да подобря познанията си за някои от фактите, за които ми беше казал. Неговите бележки относно духовете в сенчестите Ниски Зони предизвикаха любопитството ми. Липсата на религиозно обучение на Земята често е причина за едно сериозно състояние на объркване тук. Какво бих могли да представляват Ниските зони? Чувал съм за Ада и Чистилището, споменавани в римо-католическите проповеди, на които съм присъствал поради социално задължение, но никога не съм имал и най-малката представа за Ниските Зони. Следващия път, когато срещнах своя приятел, имах всичките си въпроси под ръка. Той слушаше внимателно, после отговори:

- Е, сега, как може да не си наясно с този регион, когато беше държан там толкова дълго?
С потрепване от ужас си спомних миналите си страдания.
Лизиас продължи:

- Ниските Зони започват на земната кора. Това е сенчестата зона за онези, които в света останаха глухи за призивите към техните свещени задължения, които те не успяха да изпълнят, а вместо това се загубиха в нерешителност или самите те се плъзнаха в калта на грешните действия. Виждаш ли, при прераждането, един дух обещава да изпълни мисията, възложена му в делото на Отеца. И все пак, когато той поднови преживяванията си намира за много трудно да спази своята дума. Вместо това той сляпо следва това, което му диктува собствения му егоизъм. Така, той продължава да култивира стари ненавист и страсти, забравяйки, че омразата не е справедливост, както и страстта не е любов. Всичко, което е излишно и безполезно, дисбалансира хармонията на живота.

- След физическата смърт големи множества от обсебени същества остават в този мъгляв регион, съседен на физическата сфера на Земята. Едно добре изпълнено задължение служи като един портал, през който влизаме в безкрайното. То ни приближава към нашата цел - свещеното обединение с Господа. Тогава е естествено, за онзи, който пренебрегва задачите, които са му били дадени, това благословение се отлага неограничено.

Лизиас възприе моята трудност да схвана пълния смисъл на думата урок, дължащ се на почти пълното ми незнание на духовните принципи, и се опита да го направи по-конкретен:

- Представете си, че всеки от нас се връща на Земята, носещ мръсни дрехи, за да ги изчисти във водите на човешкия живот. Нашата мръсна дреха е нашето духовно тяло, формирано от нашите собствени ръце в минали животи. Въпреки, че на нас ни е дадена благословията за една нова възможност на Земята, ние обикновено забравяме нашата основна цел. Вместо да се пречистим чрез конструктивни усилия, ние придобиваме още повече петна, поемаме още по-тежки дългове и вкарваме себе си в затвор чрез нашите собствени действия. Ние се връщаме в света, за да се отървем от нашите нечистотии, знаейки, че те са напълно несъвместими с по-високите сфери. Как тогава ние можем да очакваме да влезем в тези блестящи сфери в едно дори по-лошо състояние? Ниските зони са един вид чистилище, където умствените остатъци от илюзиите придобити чрез неглижиране на върховната възможност за един земен живот, постепенно биват унищожени.

Картината не можеше да бъде по-ясна или по-убедителна. Аз бях просто изгубен в изумление. Лизиас, възприемайки колко полезни тези обяснения могат да бъдат за мен, продължи:

- Ниските Зони трябва да бъдат регион от голям интерес за онези, които все още са на физическото ниво, защото той съдържа всичко, което е извън синхрона с по-високите нива. Помислете колко мъдро е Божественото Провидение позволявайки създаването на такова ниво около Земята. Там ние откриваме компактни легиони от нерешителни и невежи души, които не са достатъчно зли, за да бъдат предадени на колонии на по-тежко изкупление, нито достатъчно добронамерено, за да бъдат допуснати до по-високите нива.

Тези безброй жители на Ниските Зони са близки спътници на инкарнираните хора, отделени от тях само чрез вибрационните закони. Не е чудно, че такива места се характеризират със сериозни смущения. Там бунтовни духове от всякакъв вид са групират заедно, образувайки невидимо ядро на извънредна сила, поради концентрацията на общите им тенденции и желания.

Много хора на Земята се отчайват, когато пощальонът не се появи или когато влакът закъснее. Ниските зони са пълна с такива отчаяни същества, които след физическа смърт са разочаровани от това, че не са открили Господ, който е готов да задоволява всяко тяхна прищявка. Когато те осъзнаят, че венеца на славата и вечния живот се присъждат само на тези, които са работили с Отца, те се показват такива каквито са в действителност, губейки ценно време в дребни дела в Ниските Зони.

Точно както в Наш Дом, същностите в Ниските Зони формират една духовна общност, но тяхната общност е населена с много различни видове разочаровани, празни и извратени същества. Това е Прагът, една Зона на тирания и робство, на експлоататори и експлоатирани.

Лизиас спря, но аз, много впечатлен и продължих да питам:
- Но какво смяташ ти за това състояние на нещата? Нямат ли тези духове никаква защита, никаква организация?

- Организацията - продължи с усмивка Лизиас, -  е атрибут на организираните духове. Виждате ли, Ниските зони, за които говорим, са като един дом, където няма хляб, всички се оплакват и никой не е прав. Пътешественикът, чийто ум блуждае, ще пропусне влака; земеделецът, който не сее, не може да пожъне. Но за едно нещо може да си сигурен: дори в сенките и изпитанията на Ниските Зони, божествената защита никога не предава своите обитатели. Всеки дух остава там само необходимото време, не повече, нито по-малко. А, за да изпълняват работата по духовна грижа в Ниските Зони,  Господ е позволил създаването на няколко селища като нашето.

- Тогава предполагам - отбелязах аз, - че региона на Ниските Зони трябва да е в близка връзка с нивото на инкарнираните, дори и като едно негово продължение?

- Така е - съгласи се той - и там ще видиш мрежа от невидими кабели свързващи го с човешките умове. Той е населен с дезинкарнирани същности и мисловни форми на тези, които все още са на Земята. Всеки дух, където и да е той, е едно ядро на излъчващи сили, които могат да създават, трансформират или унищожават, проявяващи се като вибрации, които науката на Земята все още не може да разбере. Поради това, онзи, който мисли, излъчва положителни или отрицателни сили и следователно създава или унищожава нещо някъде. Това се случва чрез средствата на онези ментални течения, при които хората установяват връзки със същности в Ниските Зони, чиито тенденции са в синхрон с техните собствени, защото всяка душа е мощен магнит. Виждаш ли тогава, как една невидима армия работи зад този, който е невидим.

- Най-усърдните мисии в Ниските Зони са назначени на отдадени помощници в Министерството на Помощта. Ако работата на пожарникаря в големите градовете на Земята е изтощителна и опасна поради огнените пламъци и облаците дим, с които той трябва да се бори, не по-лека е задачата на мисионера в Ниските Зони. Тези мисионери трябва да издържат на тежките флуиди, излъчвани от хиляди умове, обсебени в практикуване на злото, или ужасно наказвани от изкупителни мъки. Казвам ти, приятелю, много кураж и  един върховен капацитет за саможертва са необходими, за да можем да помогнем на тези, които все още не могат да разберат и оценят помощта, която им се предлага.

Лизиас отново замълча, а аз възкликнах:
- О, как бих искал да работя, за да помагам на тези нещастни същества; да им предлагам духовният хляб на просвещението.
Моят помощник ме погледна любезно и след няколко минути
размисъл, си тръгна с тази забележка:
- Чудя се дали се чувстваш подобаващо подготвен за такава мисия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар