сряда, 27 февруари 2019 г.

В НИСКИТЕ ЗОНИ, от "Наш Дом", на медиума Шико Шавиер

НАШ ДОМ
Глава 12
В НИСКИТЕ ЗОНИ

от книга "Наш Дом", на медиума Шико Шавиер
чрез духа на Андре Луис

цялата книга: 
https://drive.google.com/file/d/1QdqHWC92vv_9N31WidkNzwqgi-zVeCuB/view?usp=sharing

Всички глави на книга Наш Дом се качват постепенно в Аудио Вариант в тази папка: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnTgcZReG7_oPLvzQTYpKTfIaXepo-QEg
След като получих такива ценни разяснения, се почувствах много нетърпелив да подобря познанията си за някои от фактите, за които Лизиас ми беше казал. Неговите бележки относно духовете в сенчестите Ниски Зони предизвикаха любопитството ми. Липсата на религиозно обучение на Земята често е причина за едно сериозно състояние на объркване тук. Какво биха могли да представляват Ниските зони? Чувал съм за Ада и Чистилището, споменавани в римо-католическите проповеди, на които съм присъствал поради социално задължение, но никога не съм имал и най-малката представа за Ниските Зони. Следващия път, когато срещнах своя приятел, имах всичките си въпроси под ръка. Той слушаше внимателно, после отговори:

- Е, сега, как може да не си наясно с този регион, когато беше държан там толкова дълго?
С потрепване от ужас аз си спомних миналите си страдания. Лизиас продължи:

- Ниските Зони започва на земната повърхност. Това е сенчестата зона за онези, които в света останаха глухи за призивите към техните свещени задължения, които те не успяха да изпълнят, а вместо това се загубиха в нерешителност или самите те се подхлъзнаха в калта на грешните действия. Виждаш ли, при прераждането един дух обещава да изпълни мисията, възложена му в делото на Отеца. И все пак, когато той поднови преживяванията си, намира за много трудно да спази своята дума. Вместо това той сляпо следва това, което му диктува собствения му егоизъм. Така, той продължава да култивира стара ненавист и страсти, забравяйки, че омразата не е справедливост, както и страстта не е любов. Всичко, което е излишно и безполезно, дисбалансира хармонията на живота.

След физическата смърт големи множества от обсебени същества остават в този мъгляв регион, съседен на физическата сфера на Земята. Едно добре изпълнено задължение ни служи като един портал, през който влизаме в безкрайното. То ни приближава към нашата цел - свещеното обединение с Господа. Тогава естествено за онзи, който пренебрегва задачите, които са му били дадени, това благословение се отлага неограничено.

Лизиас възприе моята трудност да схвана пълния смисъл на думата урок, дължаща се на почти пълното ми незнание на духовните принципи, и се опита да го направи по-конкретен:

- Представи си, че всеки от нас се завръща на Земята, носещ мръсни дрехи, за да ги изчисти във водите на човешкия живот. Нашата мръсна дреха е нашето духовно тяло, формирано от нашите собствени ръце в минали животи.

Въпреки, че на нас ни е дадена благословията за една нова възможност на Земята, ние обикновено забравяме нашата основна цел. Вместо да се пречистим чрез конструктивни усилия, ние придобиваме още повече петна, поемаме още по-тежки дългове и вкарваме себе си в затвор чрез нашите собствени действия. Ние се връщаме в света, за да се отървем от нашите нечистотии, знаейки, че те са напълно несъвместими с по-висшите сфери. Как тогава ние можем да очакваме да влезем в тези блестящи сфери в едно дори по-лошо състояние? Ниските зони са един вид чистилище, където умствените остатъци от илюзиите придобити чрез неглижиране на върховната възможност за един земен живот, постепенно биват унищожени.

Картината не можеше да бъде по-ясна или по-убедителна. Аз бях просто изгубен в изумление. Лизиас, възприемайки колко полезни тези обяснения могат да бъдат за мен, продължи:

- Ниските Зони са регион от голямо значение за онези, които са на Земята. Там е концентрирано всичко, което няма никакво предназначение за висшия живот. Помислете колко мъдро е Божественото Провидение позволявайки ви да създадете такова ниво около Земята. Там откриваме компактни легиони от нерешителни и невежи души, които не са достатъчно зли, за да бъдат изпратени към колонии на по-болезнена поправка, нито достатъчно добронамерени, за да бъдат допуснати до по-извисените нива.

Тези редици обитатели на Ниските Зони са непосредствени спътници на инкарнираните хора, отделени от тях само чрез вибрационните закони. Не е чудно тогава, че такива места се характеризират със сериозен смут и тревога. Там бунтовни духове от всякакъв вид са групират заедно. Те също образуват едно невидимо ядро на извънредна сила, поради концентрацията на тенденциите им и общите им желания.

Много хора на Земята си спомнят как са се отчайвали, когато пощальонът не се появил или когато влакът е закъснял. Ниските зони са пълни с такива отчаяни хора, защото не са открили Господ, готов да задоволява всяко тяхна прищявка след смъртта на физическото им тяло. Когато те осъзнаят, че венеца на вечния живот се присъждат само на тези, които са работили с Отца, тези същества се показват такива каквито са в действителност, губейки ценно време в дребнави дела.

Наш Дом има една духовна общност, но тези „ядра“ в Ниските Зони се състоят от нещастни, злонамерени и извратени същества от различни категории. Това е една зона на екзекутори и жертви, на експлоататори и експлоатирани.

Лизиас спря, но аз бях много впечатлен и продължих да питам:

- Но как да си обясним това? Нямат ли там някаква защита, някаква организация?
- Организацията - продължи с усмивка инструкторът, -  е един атрибут на организираните духове. И как искаш да бъде? Долната Зона, за която говорим, е като една къща, където няма хляб: всички викат и никой не е прав. Разсеяния пътешественик изпуска влака; фермерът, който не е посял, не може да пожъне. Но за едно нещо може да си сигурен: независимо от сенките и изпитанията на Ниските Зони, божествената защита там никога не е липсвала. Всеки дух остава там колкото е необходимо. А за тази цел, приятелю, Господ е позволил да бъдат издигнати множество колонии като тази, отдадени на работата и духовната помощ.

- Тогава предполагам - отбелязах аз, - че региона на Ниските Зони трябва да е в близка връзка с нивото на инкарнираните, дори и като едно негово продължение?

- Така е - съгласи се той - и там ще видиш мрежа от невидими кабели свързващи го с човешките умове. Региона е населен с дезинкарнирани същности и мисловните форми на тези, които все още са на Земята, защото всеки дух, където и да е той, представлява едно излъчващо ядро на сили, които могат да създават, трансформират или унищожават, проявяващи се външно като вибрации, които земната наука все още не може да разбере. Поради това, онзи, който мисли, излъчва положителни или отрицателни сили и следователно създава или унищожава нещо някъде. И чрез мисълта си хората си намират спътници от Ниските Зони, чиито тенденции са в синхрон с техните собствени, защото всяка душа е един мощен магнит. И така съществува едно огромно невидимо човечество, което следва видимото човечество.

- Най-трудоемките мисии на Министерството на Помощта се изпълняват от самоотвержени служители в Ниските Зони, защото ако работата на пожарникарите в големите земни градове изтощителна и опасна поради огнените пламъци и облаците дим, с които се борят, то мисионерите в Ниските Зони срещат тежките флуиди, излъчвани от хиляди небалансирани умове, в практикуване на злото, или ужасно измъчвани от изкупителни страдания. Нужен е голям кураж и много себеотрицание, за да можем да помогнем на онези, които не разбират нищо от помощта, която им се предлага.

Лизиас отново замълча, а аз възкликнах:

- О, как бих искал да работя, за да помагам на тези нещастни същества; да им предлагам духовният хляб на просвещението!
Моят помощник ме погледна любезно и след няколко минути размисъл подчерта, докато си вземаше довиждане:
- Чувстваш ли дали имаш неизменната подготовка необходима за такава една мисия?

Всички глави на книга Наш Дом се качват постепенно в Аудио Вариант в тази папка https://www.youtube.com/playlist?list=PLnTgcZReG7_oPLvzQTYpKTfIaXepo-QEg

Няма коментари:

Публикуване на коментар