петък, 27 септември 2013 г.

Ползи и резултати получени при регресия

Някои от ефектите и ползите, които получаваме при регресия
Човек решава лично да премине през този метод по определени специфични причини. В зависимост от различните съдби, ситуации, изпитания, в които се намираме сега, всеки един от нас може да намери различна информация и типа преживяване, което да отговаря на настоящите му нужди от отговори и себепознание.

Тук са само някои от ефектите и ползите, които  хипнотичната регресия прави възможни за един човек. Доколко и какви биха били във всеки конкретен случай зависи изцяло от това доколко отворено и подготвено е съзнанието на самия човек да възприеме и резонира с предаваната информация.
1. Постигане на релаксация и концентрация на вниманието от вън навътре, от заобикалящата среда, живот, ситуация към нашия вътрешен свят, чрез успокояване на логическия ум.

2. Опознаване на самия себе си и настоящата си житейска ситуация по един нов начин - възприемайки глобално енергията, изпитанията и трудностите в живота, отдалечавайки се от емоциите на личността и възприемайки гледната точка на душата.

3. Откриване на отговори за настоящи наши изпитания, заболявания на тялото, проблемни отношения с другите, вътрешни стремежи, необясними усещания в конкретни минали животи.

4. Преодоляване страха от смъртта чрез лично преживяване на сцена на смъртта в минали прераждания  -най-голямото освобождение от илюзията за смъртта, което човек може да преживее, корена на всички наши страхове.

5. Показване на важни енергии за настоящия ни живот - енергии, от които се нуждаем, които ни липсват, но игнорираме и не създаваме в живота си, или енергии, с които трябва да внимаваме, защото има вероятност да се проявят както преди, но сега виждайки как са се развили в миналото имаме възможност да решим да реагираме по-осъзнато.

6. Обяснение на странни случки от детството, сънища, опитности, усещания, които винаги са ни озадачавали. Намиране на смисъла и причината за тяхната поява.

7. Да разберем какъв е урока ни при родителите, при които душата ни е избрала да се роди, какво имаме да научим от тях и какво ние самите ги учим.

8. Връзката ни с партньора и децата ни, на какво се учим взаимно, как можем да си помогнем всеки да постигне това, което желае в своя път.

9. Осъзнаване на мисията ни в този живот, кои свои таланти и черти да развиваме и в каква посока да насочваме енергията си.

10. Среща с духовния ни водач и задаване на всички важни за нас въпроси към него.

11. Среща и разговор с починал роднина, ако това е желанието ни или ако душата сама пожелае и се появи спонтанно. Изясняване на смисъла на смъртта, както за починалия, така и за семейството му. (За да се осъществи това е нужно човекът в регресия да е преодолял загубата в някаква степен, да се е поуспокоил, защото иначе скръбта му блокира всяка информация и контакт.)


Няма коментари:

Публикуване на коментар