петък, 27 септември 2013 г.

Какво представлява регресията като процес, методология, условия за осъществяване

Същност на процеса Хипнотична Регресия


Всички описани регресии в този блог са част от моята лична практика ( с изключение на превода на книгата "Between Death and Life" на Долорес Кенън, който е обозначен в началото на въпросните статии)
Начина ми на работа е формиран въз основа на методологията на Долорес Кенън, личния ми опит досега в проведените от мен регресии и някои идеи от работата на Майкъл Нютон.
Смятам, че този начин на работа е максимално ефективен и предоставя пълноценно изживяване за човека под регресия, така че да се получат нужните отговори и прозрения за настоящия му живот.
Павлина Николова - практикуващ  Dolores Cannon’s Quantum Healing Hypnosis Professionals

Същност на регресията:
Когато работим и провеждам регресия вие не изпадате в безсъзнание, не заспивате, нищо от този род… Състоянието на вашето съзнание в този момент, когато работим е подобно на медитация, но в същото време доста по-различно, защото усещането е за свръх будност и яснота на ума, а не е приспивно.

В това състояние чрез специален  метод достигаме до спомени от миналото. Тези спомени може да бъдат възприети по различни начини – вътрешно усещане, визуален образ и картина, въобще посредством всички психични сетива…


За да стигнем до тези минали животи ние предварително подготвяме вашето подсъзнание да ни сътрудничи като провеждаме един разговор преди регресията. Този разговор е много важен.
Именно за да се насочим към това, което е нужно да видите, ние трябва да си поговорим за вас , за живота ви досега, за миналото, за връзките между всичко, което ви се е случило досега и начина по който сте се чувствали преди и сега. От една страна това споделяне и вникване в настоящия живот спомага умът ви да се настрои на честотата на всички ваши търсения, въпроси и копнежи; от друга страна като направим такъв анализ на настоящия ви живот до момента и събитията, през които сте преминали ние по-лесно можем да свържем и разберем какво послание носят образите видени по-късно в регресията.

Отговори директно се получават много рядко. Всеки човек би искал помощ и решение на конкретни проблеми, но духовния свят не работи по този начин. Като цяло и информацията, която ни се показва се дава от Висшия Аз на самия човек, защото Той най-добре знае кое му е нужно, а понякога това е различно от желанията на самия човек.

Всеки образ и символ, който види човек е свързан по определен начин с него самия, значи нещо за него самия и живота му.

Понякога му се показват нещата/енергията, която му липсва в живота и която трябва да си набави.

Друг път се виждат животи съвсем различни от настоящия за да прецени и сравни настоящето си положение с миналото и да може да оцени цялостно това, което има сега.

Всичко, което се случва в една регресия е толкова индивидуално, колкото са и хората различни по своята същност. Всеки човек има вътрешни бариери резултат от натрупани вярвания, четени книги и очаквания… все неща, които са изградили в ума му една представа. Но това всичко е психичен товар, от който човек трябва да се освободи предварително. Истинската опитност има малко общо с книгите. В повечето случаи там нещата се генерализират като общо за всички, което е напълно грешно.

Колкото е по-затворен човек, толкова по-малко полза може да извлече от регресията. По простата причина, че работата и резултатите се постигат в екип между мен и съответния човек. Добрата комуникация, доверието и готовността да се надникне надълбоко в себе си са основните изисквания за успех.

Няма абсолютно нищо, от което човек да се притеснява. От духовна гледна точка ние всички без изключение сме живели най-разнообразни животи и никой не е нещо повече от другия, никой не е лош или добър, независимо какви превъплъщения сме имали.

От друга страна нашите духовни водачи следят до човека да достигне само информацията, която може да възприеме и осъзнае, която може да разбере. Никога не се дава повече от това.

Ето и самият процес в няколко стъпки:


За една регресия са нужни около 5-6 часа. Това време включва предварителен разговор, който се провежда непосредствено преди сесията, и който настройва подсъзнанието на вълната на всички въпроси, проблеми и решения, които интересуват човека. Този разговор е много много важен.

Действително ние изграждаме доверието помежду си именно в предварителния разговор. Регресията е нещо, което е най-успешно, когато цари пълно доверие в екипа. За това човек трябва да е готов да говори за себе си, за живота си, за емоциите и чувствата си, за предизвикателствата, които са му се случили. Анализирайки заедно всичко това, ние се опитваме да го погледнем от всеки ъгъл и да синтезираме няколко важни за вас въпроса, които по-късно в регресията можем да зададем.

Като използвам думата екип - имам предвид, че е нужно сътрудничество от вас. Аз обикновено задавам много въпроси по време на същинската регресия, а вие ми отговаряте и описвате всичко, което виждате, усещате, или всяко знание или мисъл, което просто така ви се появи в ума. Всъщност информация идва по много различни начини при вас, така че е много важно да я изричате и описвате веднага преди да е "отлетяла" и да сте я забравили. Така колкото повече описвате, толкова повече информация ще има на записа, който правим по време на сесията.

За самото въвеждане в по-дълбоките нива на съзнанието се използва визуализация на познати неща и приятни красиви места. След което попадаме в най-подходящия минал живот, където има важна информация за вас. С по-продължителното разглеждане на миналите животи, нивото се задълбочава повече. Т.е. самите разходки в миналото действат като средство за задълбочаване.

По принцип Долорес Кенън препоръчва да разгледаме 3 "минали" прераждания (може и да не са минали). Тя го нарича "представителна извадка" - толкова, че да може да се намерят достатъчно отговори. Но в зависимост от това какви и колко подробности виждате, ще решим колко време да отделим и дали да минем всичките 3 живота или да се задълбочим в по-малко.

След разглеждане на важни моменти от миналия живот, ние се насочваме към последния ден на този живот. Много ценна информация може да се установи от разглеждането на последния ден и сцената на смъртта. Често пъти разбираме много за човека именно тогава, дали е живял добре, доволен ли е, семейството му до него ли е, съжалява ли той за нещо, какво е научил от живота си, с какви чувства си тръгва и т.н.

Сцената на смъртта обикновено се вижда като на филм, и обикновено е без подробности. За да няма никакъв дискомфорт предварително програмираме, че ще се чувствате добре и можете да сте страничен наблюдател. Винаги ви се дава да видите само толкова, колкото можете да разберете без това да ви причини стрес. За това грижа имат духовните ни водачи, без чиято помощ нито един образ не би преминал и стигнал до нас. Обикновено тези сцени са доста по-обрани.

След като опише сцената прехвърлям човека малко по-напред, когато той вече е освободен от физическото тяло и е в духовното.

Това е също много важен момент, след който обикновено следва интересна информация. Това е времето, когато правим среща с духовния водач и го разпитваме за всичко, което е склонен да ни каже, докато получим отговор на вашите въпроси. Разпитваме го и за прегледаните минали животи и защо беше нужно точно те да бъдат показани, какви са уроците и поуките от тях.

Има много индикации, че информацията, която получаваме е автентична. Една от тях е, че мнението на човека по дадени важни за него въпроси преди регресията и нещата, които говори той по време на регресията, се различават. Нещо, което ние като личност смятаме за важно, чест пъти в регресията при разговор с духовния водач, ни се струва доста маловажно.

Друг признак за истинността на отговорите е едно нещо, което както казва Долорес е единственото нещо дошло на земята от Духовния свят - хуморът. Колкото и странно да звучи духовния свят обича шегите и смеха.

На трето място човек усеща емоции. Това е много добър признак, че нещо не е фантазия, а действително има значимост и стойност за вас, макар и от миналото. Предимно се срещат емоции на радост и тъга, тъга от съпреживяване с героя, който виждаме от миналото и с неговата житейска история. Тези емоции лесно могат да бъдат премахнати, ако забележа, че те натоварват, но обикновено е добре да ги има за да се увери сам човек, че действително не вижда измислици, а реални хора.

По всяко време в процеса ние имаме директна връзка, дори може да имате чувството, че съм до вас и заедно разглеждаме сцените, защото реално моят глас постоянно ще се чува.

Състоянието на съзнанието по време на регресия е подобно на дълбока медитация, но все пак различно. Важното е, че вие осъзнато присъствате в целия процес, не губите съзнание или контрол. Единствено тялото ви релаксира доста дълбоко, но съзнанието ви, ума ви, след като бъде успокоен и пречистен от ежедневните мисли, е там, напълно интегриран в процеса, готов да запомни всеки нюанс от преживяването.


Информацията, която може да видим, усетим, чуем или просто вътрешно да „знаем” по време на регресия – идва с позволението и под надзора на преките ни пазители – духовните ни водачи. Те контролират какво и колко да ни се даде, в зависимост от нуждата ни и от степента на развитие на съзнанието. Няма никаква опасност например да получим твърде сложна информация или нещо, което би ни натоварило.

В интерес на истината ние постоянно имаме достъп до тази информация, но заради логическия ум и неговото ежедневно и ежесекундно бърборене, просто не чуваме и не виждаме.

Именно за това е много ценен метода на Долорес Кенън, където освен, че логическия ум бива изтласкан назад, също така на подсъзнанието се дава възможност само да определи къде да ви заведе и кои минали животи от всичките ви прераждания да ви покаже, според нуждите ви в настоящия живот.

След като сме обиколили и събрали колкото можем информация, ви изваждам от сесията много бързо. Всъщност вие през цялото време сте в съзнание, т.е. не заспивате, но тялото е в абсолютен покой, от който трябва да бъде разбудено и ободрено. Това е кратък процес с броене, след което вие се чувствате много добре, като след следобедна дрямка, с тази разлика, че имате ярки спомени от току що приключилото преживяване.

Следва разговор и обмяна на информация, доизясняване на видяното и анализ.

5 коментара:

 1. Търся много отговори,но засега не ги намирам.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Самия процес на търсене и лично откриване на отговорите е много ценен за всеки човек. Ние можем да наблегнем на развитие на интуицията си и да опитаме да се самонаблюдаваме и анализираме по-често - това е полезно умение, което ще ни помогне да видим и разпознаем отговорите, когато е точния момент!

   Изтриване
  2. От доста време усещам,че все не съм си на мястото.Старая се да мисля позитивно и да следвам мечтите си,но като чели все нещо липсва.Каквото и да правя,с каквото и да се захвана,нещо все едно ме дърпа постоянно назад,но аз все не се отказвам. Вероятно имам нужда да опозная по-добре себе си за да намеря причините за това.

   Изтриване
 2. Какви стъпки да следваме за да го направим сами в къщи или на любимото си място благодаря ви.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не е възможно да се получи много добър резултат и регресия без помощта на водещ. Просто е много трудно, да не кажа почти невъзможно човек да си раздели съзнанието на две - едната част да го води и да му задава въпросите, а втората част само да отговаря. Има обаче други случаи, при които на човек спонтанно му се дава на готово да види минали животи - това става най-често в сън или след медитация, но по-скоро първото е често срещано. Това, което може да правите у дома е да влизате в медитативно състояние и да отправяте въпросите си, докато сте в това ниво на съзнанието. Понякога се провокират прозрения и отговори именно по този начин, но не и цяла задълбочена регресия. Но от всичко запомнете, че задаването на въпроси е най-важното. Това е начин за търсене на помощ от духовния свят и провокира поява на знаци и насоки от духовните ни водачи.

   Изтриване